Food circular
Moving toward a Circular Economy model in food.
จำนวนประชากรในโลกกำลังเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ คำถามที่ว่า "เราจะสามารถเติมเต็มความต้องการด้านอาหารของมนุษย์กว่าพันล้านคนอย่างยั่งยืนได้อย่างไร" กำลังมีความสำคัญมากขึ้นทุกวินาที
Jun. 12 2020
Front page
 • agriculture food
  EATING GREEN: BOOSTING SUSTAINABILITY IN THE FOOD INDUSTRY
  World leaders are currently gathered at the COP 26 summit with a clear objective in mind. They aim to accelerate action toward the goals laid out in the Paris Agreement and the United Nations (UN) Framework Convention on Climate Change. The priority is to create an action plan for achieving global net zero. Additionally, they are exploring ways to reform global trade in agricultural commodities, such as beef, soy and palm oil, so that sustainable production is rewarded. Identifying ways to help farmers make a better living, leaders must at the same time ensure protection of the planet’s forests, ecosystems and biodiversity.
  Read more
  Nov. 12 2021
 • agriculture food
  EATING GREEN: กระตุ้นความยั่งยืนในอุตสาหกรรมอาหาร
  ผู้นำหลายประเทศทั่วโลกตบเท้าเข้าร่วมงาน COP26 สุดยอดการประชุมระดับโลกด้วยเป้าประสงค์อันแรงกล้า มุ่งมั่นดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายที่สอดคล้องกับ Paris Agreement และ United Nations (UN) Framework Convention on Climate Change สิ่งสำคัญลำดับแรกคือแผนการสู่เป้าหมาย Net zero ยิ่งไปกว่านั้นยังมองหาหนทางปรับเปลี่ยนวิธีแลกเปลี่ยนสินค้าการเกษตรต่าง ๆ เช่น เนื้อ ถั่วเหลือง และน้ำมันปาล์มให้มีความยั่งยืนยิ่งขึ้น ดังนั้นผู้นำต้องสร้างความมั่นใจว่าจะปกป้องผืนป่า ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพไปพร้อม ๆ กันกับเสาะหาวิธียกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกร
  Read more
  Nov. 11 2021
 • cybersecurity
  เพราะทำผิดพลาด จึงเป็นมนุษย์ หลอมรวมคนเข้ากับระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์
  เปลี่ยนการทำงานระยะไกลให้เป็นเรื่องปกติถือเป็นความท้าทายขององค์กร เพราะพนักงานส่วนใหญ่จะใช้อุปกรณ์ไอทีของตัวเองในการทำงาน เช่น อุปกรณ์เชื่อมต่อ และ WiFi ที่บ้าน การใช้อุปกรณ์ของตัวพนักงานเองอาจนำมาซึ่งความหละหลวมในข้อกำหนดด้านความปลอดภัยต่าง ๆ การใช้อุปกรณ์ส่วนบุคคลที่ไม่ได้มีการป้องกัน หรือไม่ใส่ใจสภาพแวดล้อมรอบตัวเมื่อทำงานที่อาจมีข้อมูลลับของบริษัท พฤติกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดผลเสียเพราะวิธีโจรกรรมทางไซเบอร์นั้นมีการพัฒนาอยู่เสมอ
  Read more
  Nov. 4 2021
 • carbon climate cop26
  COP26 ส่งผลต่อตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจ (voluntary carbon market) อย่างไร
  พายุ อุทกภัย และภัยพิบัติทางธรรมชาติอื่น ๆ สร้างความหวาดกลัวและความลำบากให้มนุษย์เป็นอย่างมาก รวมถึงมลพิษทางอากาศที่เป็นผลพวงจาก climate change ก็สร้างผลกระทบต่อพื้นที่สีเขียวทั่วโลกเช่นกัน ปัญหาเหล่านี้คือสัญญาณว่าถึงเวลาแล้วที่นานาประเทศและองค์กรทั่วโลกต้องจับมือกันเพื่อลงมือพลิกวิกฤตโลกให้กลับมามีเสถียรภาพดังเดิมให้ได้
  Read more
  Nov. 1 2021
 • energy 50001
  ด้วยเหตุที่ปัญหา climate change กลายเป็นประเด็นสำคัญในโลกธุรกิจ หลายองค์กรจึงเริ่มมองหาวิธีการลดใช้พลังงานกันอย่างจริงจัง
  ซึ่งพฤติกรรมนี้ไม่ใช่เรื่องเกินความคาดหมายแต่อย่างใด เพราะหนึ่งในสามของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาจากการใช้พลังงานนั่นเอง และมลพิษจากการใช้พลังงานก็เป็นสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ดังนั้นการลดใช้พลังงานจึงเป็นเรื่องสำคัญที่องค์กรควรดำเนินการเป็นอันดับแรก
  Read more
  Sep. 8 2021
 • food waste
  ลดขยะอาหารอย่างไรให้ได้ผลตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน
  ปริมาณขยะอาหารหรือ Food waste ทั่วโลกมีจำนวนมากจนน่ากังวล องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (UN) เผยว่า 1 ใน 3 ของอาหารมักถูกผลิตมาอย่างสูญเปล่าหรือถูกทิ้งเปล่า โดยทางสหภาพยุโรป (EU) ได้ประมาณการว่า 20% ของอาหารในส่วนนี้จะสูญเปล่า
  Read more
  Jun. 28 2021