Our New Service

Restart your business with BV

click here
stadium

โครงสร้างพื้นฐานของเมือง

สนามกีฬา และสถาบัน

การขยายเมืองทำให้ความต้องการด้านความปลอดภัยและโครงสร้างสาธารณะที่มั่นคงมีเพิ่มขึ้น บูโร เวอริทัส พร้อมยืนหยัดเคียงข้างคุณด้วยการสนับสนุนลูกค้าทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้ผ่านมาตรฐานด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและความคาดหวังในประสิทธิภาพ

โครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่สาธารณะที่ปลอดภัย และการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ

ความท้าทายของคุณ

เมื่อประชากรในเมืองเพิ่มขึ้น กรมการปกครองจึงต้องตอบสนองด้วยการสร้างโครงสร้างพื้นฐานของเมืองและอาคารที่มีคุณภาพ รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวก เช่นสนามกีฬา เป็นต้น นักลงทุนและผู้รับเหมาทั้งในภาครัฐและเอกชนต้องทำงานกับผู้ร่วมงานที่เชื่อถือได้ เพื่อช่วยสร้างความมั่นใจว่าอาคารและโครงการก่อสร้างของพวกเขานั้นมีมาตรฐานด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และถูกต้องตามกฏหมาย ยิ่งไปกว่านั้น อาคารสถาบันจะต้องมีการปฏิบัติการและบำรุงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้อาคารมีอายุการใช้งานยาวนานเกิดคาด และสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อการใช้งานได้ตามกาลเวลา

เราจะสนับสนุนคุณได้อย่างไร

เราช่วยทั้งภาครัฐและเอกชนในเรื่องโครงสร้างของการก่อสร้างให้ตรงตามเวลาและงบประมาณที่กำหนดไว้ เช่นโรงเรียน และโรงพยาบาล เรายังให้บริการตรวจสอบและบริการด้านการจัดการค่าใช้จ่ายโครงการ เพื่อยืดอายุการใช้งานของอาคาร และทำให้งบในการซ่อมบำรุงอาคารมีความเหมาะสมมากที่สุด บูโร เวอริทัส ยังมีผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงด้านสนามกีฬา เพื่อช่วยเหลือในโครงการก่อสร้างที่ดีที่สุดในโลกอีกด้วย

  • บริการก่อนโครงการ
    ด้วยการศึกษาอย่างมีเทคนิคและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เราให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค เข้าใจความเป็นไปได้ และความเสี่ยงของโครงสร้างตั้งแต่เริ่ม เราเริ่มตรวจตราข้อบังคับและมาตรฐาน สร้างความมั่นใจในด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดและใบอนุญาต รวมถึงการสำรวจและให้ความรู้ด้านธรณีวิทยาเบื้องต้น บริการตรวจตรารูปแบบโครงสร้างของเราจะช่วยให้โครงการของคุณสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

  • บริการก่อสร้างและจัดซื้อ
    ด้วยการชี้ปัญหาความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย เราช่วยสร้างความมั่นใจว่าโครงการจะดำเนินการตรงตามเวลาและงบประมาณที่ตั้งไว้ เรามีวิศกรตรวจสอบอิสระที่ได้รับการรับรองที่พร้อมจะใช้ประสบการณ์ความรู้ในการช่วยลูกค้ากำกับดูแลด้านเทคนิคในการออกแบบและงานก่อสร้าง เรามีบริการควบคุมดูแลด้านเทคนิคและการควบคุม PMC/A เช่นเดียวกันกับการทดสอบและการประเมินวัสดุในการก่อสร้าง ยังรวมถึงบริการรับประกันความช่วยเหลือ ตรวจสอบร้านค้า และ QA/QC

  • บริการด้านปฏิบัติการและการซ่อมบำรุง
    เรารับรองว่าคุณจะสามารถวางใจได้ถึงอายุการใช้งานของทรัพย์สินหรืออาคาร การจัดการสินค้าคงคลัง และการประเมินสมรรถภาพตลอดอายุการใช้งาน ความรู้ด้านข้อบังคับท้องถิ่นที่ลึกซึ้งของเราช่วยให้เราสามารถตรวจสอบไฟ ไฟฟ้า และอุปกรณ์หม้อไอน้ำให้กับผู้ประกอบการด้านการก่อสร้างทั่วโลก