restart your business with bv

SAFEGUARD by BV

ตรวจสอบว่าข้อกำหนดด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสุขอนามัยมีความเหมาะสม เพื่อรองรับการกลับมาดำเนินธุรกิจอีกครั้ง

กลับมาสู่การทำงานปกติ

สิ่งสำคัญสำหรับทุกองค์กรคือการกลับไปปฏิบัติงานตามปกติให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ พร้อมด้วยข้อกำหนดด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสุขอนามัย   ที่เหมาะสมทั้งต่อตัวพนักงานและลูกค้า:

  • ทั้งองค์กรและหน่วยงานภาครัฐที่เปิดให้บริการแก่คนทั่วไป จะต้องแสดงให้ลูกค้าและผู้ใช้บริการเห็นว่ามีการดำเนินมาตรการการป้องกันตามข้อกำหนด

  • องค์กรที่ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรม การก่อสร้าง และการบริการ จำเป็นต้องปกป้องสุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานเมื่อพวกเขากลับเข้าสู่สภาวะการทำงานปกติ ทั้งในสถานปฏิบัติงานและสำนักงาน

“เริ่มต้นธุรกิจอีกครั้ง กับ บูโร เวอริทัส”

...คือสูตรสำเร็จในการแก้ไขปัญหาที่ครอบคลุมทุกความต้องการในทุกภาคเศรษฐกิจเพื่อการกลับมาดำเนินธุรกิจอีกครั้ง

เครื่องมือที่ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงเฉพาะต่อชีวิตและการงานของผู้คน โดยทีมฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการปฏิบัติที่ดีด้านสุขอนามัย และการตรวจสอบว่ามาตรการป้องกันนั้น ถูกร่างขึ้นอย่างรัดกุมและใช้งานได้อย่างเหมาะสม

restart your business with BV 1

มันทำงานอย่างไร?

1.กำหนดรายการของจุดควบคุม (control point)

บูโร เวอริทัส จะช่วยท่านกำหนดรายการตรวจสอบเพื่อให้ผู้ตรวจประเมินใช้ รวบรวมรายการตรวจสอบทั้งหมดมาเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับข้อกำหนดการปฏิบัติการด้านสุขอนามัยที่ถูกต้อง การเว้นระยะห่างทางสังคม และคำแนะนำอื่น ๆ จากผู้ตรวจประเมิน และบังคับใช้ข้อกำหนดดังกล่าวในขณะที่ทำการตรวจประเมิน เพื่อควบคุมความเสี่ยงของการปนเปื้อนเชื้อโควิด-19 ท่านสามารถใช้รายการตรวจสอบสำเร็จรูปของ บูโร เวอริทัส หรือปรับแต่งรายการตรวจสอบให้เป็นของท่านเองได้อีกด้วย

2. ดำเนินการตรวจประเมิน

บูโร เวอริทัส สามารถดำเนินการตรวจประเมิน ไม่ว่าจะเป็นการตรวจประเมินระยะไกล และ/หรือการตรวจประเมินภาคสนาม ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอันยอดเยี่ยมของบริษัทฯ การตรวจประเมินระยะไกลจึงเป็นขั้นตอนแรกที่มีประสิทธิภาพจนกว่าจะกลับมาเริ่มต้นธุรกิจได้อีกครั้ง จากนั้นสามารถนำมารวมเข้ากับการตรวจประเมินภาคสนามเพื่อตรวจสอบว่ามีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ บูโร เวอริทัส เป็นเครือข่ายผู้ตรวจประเมินในมากกว่า 140 ประเทศทั่วโลก มีการจัดการแบบพิเศษเพื่อส่งมอบบริการการตรวจประเมินที่มีคุณภาพทั่วโลก

3. รับตราสัญลักษณ์

ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะใช้เครื่องหมายมาตรฐานของ บูโร เวอริทัส หรือออกแบบเครื่องหมายด้วยตนเองด้วยเครื่องหมายการค้าเฉพาะ* จากนั้น บูโร เวอริทัส จะส่งมอบตราสัญลักษณ์นั้น หลังได้รับการตรวจสอบโดยผู้ตรวจประเมินที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง

4. รวบรวมทุกตราสัญลักษณ์ที่ถูกส่งมอบ และเก็บรายงานการตรวจประเมินไว้เพียงที่เดียว

ทุกผลการตรวจประเมินของเราจะถูกรวบรวมเข้าไปในพื้นที่เก็บข้อมูลกลางพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา บูโร เวอริทัส สามารถรับรองได้ว่าข้อมูลจะถูกตรวจสอบและจะแสดงเฉพาะตราสัญลักษณ์ที่ยังไม่หมดอายุเท่านั้น ท่านสามารถเชื่อมต่อระบบเข้ากับฐานข้อมูลเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันได้อย่างง่ายดาย (รูปแบบ open data)

 

3 steps of registration

*ตามคำแนะนำของ บูโร เวอริทัส

‘SAFEGUARD’ LABEL

บูโร เวอริทัส เริ่มมีบทบาทในมาตรการสุขอนามัย เพื่อเรียกคืนความเชื่อมั่นจากลูกค้าและพนักงานในทุกอาชีพ 

‘SafeGuard’ ของบูโร เวอริทัส สามารถจัดการกับความเสี่ยงเฉพาะของแต่ละพื้นที่ที่ผู้คนใช้ชีวิตและทำงาน เพื่อสร้างความมั่นใจว่ามาตรการป้องกันถูกร่างและดำเนินการอย่างเหมาะสม

SAGEGUARD logo

ขอบเขตของ SAFEGUARD LABEL

รายการตรวจสอบ (Checklist) ของเราถูกพัฒนาขึ้นโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสุขอนามัย โดยมีพื้นฐานมาจากหลักปฏิบัติสากลและข้อแนะนำที่เกี่ยวข้องกับมาตรการป้องกัน เพื่อให้การกลับมาดำเนินธุรกิจอีกครั้งเป็นไปอย่างปลอดภัยรัดกุมมากยิ่งขึ้น

  • การติดต่อสื่อสารกับลูกค้าและมาตรการป้องกัน
  • ความถี่ในการทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อ
  • สังเกตการณ์การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนด

Trust in Your World - Volume 3 - Restart Your Business With BV

หลังจากการล็อคดาวน์อันยาวนานหลายสัปดาห์ องค์กร สถาบัน และสังคม ต่างเตรียมพร้อมสำหรับการกลับมาดำเนินชีวิตอีกครั้ง บางรายอาจกลับมาดำเนินชีวิตตามปกติแล้ว โดยการยึดหลักสุขภาพ ความปลอดภัย และสุขอนามัยเป็นสำคัญ
บูโร เวอริทัส มุ่งมั่นที่จะอุทิศตนเพื่อจัดการกับความเสี่ยงจาก "วิถีชีวิตใหม่(New Normal)" ในทุกสถานที่ที่ผู้คนใช้ชีวิต สังสรรค์ และทำงาน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ “Restart Your Business with BV”

กรุณาติดต่อ: 

Email sale.support@bureauveritas.com

โทร. 0 2670 4800 หรือ
(+66)85 660 0175 (Narissara)