building

อาคารและ

สิ่งก่อสร้าง

เราทำงานร่วมกับลูกค้าในการสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างที่ปลอดภัย ทนทานพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง และมีความยั่งยืน

ความท้าทายของท่าน

มีปัจจัยด้านสิ่งก่อสร้าง 3 ข้อที่ต้องคำนึงถึง

  • ความยั่งยืนและมีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องอยู่ในทุกกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบโครงการ
  • โครงการก่อสร้างต้องถูกส่งมอบตรงเวลาและไม่เกินงบ
  • โครงการต้องสอดคล้องกับข้อกฎหมายในประเทศจึงจะสำเร็จได้

การสนับสนุนจากเรา

บูโร เวอริทัส ทำงานร่วมกับท่านเพื่อทำให้แน่ใจว่าโครงการก่อสร้างมีความยั่งยืน ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และก่อสร้างได้ราบรื่นจนถึงที่สุด

เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญกว่า 16,000 คนทั่วโลกของเราช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคการก่อสร้างและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยการส่งมอบบริการอันยอดเยี่ยมเสมอมา เราผสานความสากลและบริการที่ครอบคลุมเพื่อผลักดันให้ห่วงโซ่คุณค่าการก่อสร้างทั้งหมดมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เราสนับสนุนท่านตลอดอายุของสินทรัพย์ทั้งอาคารและโครงสร้างพื้นฐาน เรานำเสนอโซลูชั่นที่ปรับเฉพาะเพื่อท่าน ตั้งแต่การศึกษาความเป็นไปได้ ไปจนถึงการก่อสร้าง และการดำเนินงานด้านสินทรัพย์

ประเภทธุรกิจที่เราให้บริการ