POWER & UTILITIES

พลังงาน

และสาธารณูปโภค

อุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภคกำลังเผชิญหน้ากับการหยุดชะงักที่ไม่คาดฝันซึ่งเป็นผลจากการลดการปล่อยคาร์บอนและการเปลี่ยนระบบให้เป็นดิจิทัลมากขึ้น เราช่วยให้องค์กรพัฒนา รวมทั้งป้องกันและเพิ่มประสิทธิภาพสินทรัพย์ของท่านไปพร้อม ๆ กัน

ปรับตัวเพื่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

ความท้าทายของท่าน

ทุกวันนี้ อุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภคกำลังเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างรวดเร็ว ระบบดิจิทัลและการติดต่อระหว่างกันกลายเป็นมาตรฐานที่ต้องมีไปโดยปริยาย เป้าหมายที่ต้องการยกเลิกการใช้พลังงานจากฟอสซิลภายในปีค.ศ.2100 กำลังผลักดันให้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องต้องวางแผนการดำเนินการในยุคคาร์บอนต่ำ หากท่านคือเจ้าของสินทรัพย์ ผู้ประกอบการ หรือผู้ให้บริการด้านนี้ ท่านจะต้องปรับแผนธุรกิจของคุณสำหรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจนี้ เพื่อการนั้น ท่านต้องเพิ่มความคล่องตัว พัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน และทำให้แน่ใจว่าสินทรัพย์ของท่านมีความปลอดภัยและปฏิบัติตามมาตรฐานทางสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวด

เราจะสนับสนุนท่านได้อย่างไร

เราช่วยสนับสนุนในทุกการทำงานของเครื่องกำเนิดพลังงาน การส่งพลังงาน และเทคโนโลยีการจ่ายพลังงาน เช่นเดียวกับสาธารณูปโภคด้านน้ำ ก๊าซ ขยะ และการสื่อสารทางไกล

 • ออกแบบและการขออนุญาต
  บริการของเราเช่นการตรวจตราการออกแบบ และประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยทำให้แน่ใจว่าโครงการของท่านจะสามารถใช้ปฏิบัติการได้จริงและมีประสิทธิภาพยาวนาน
 • การจัดซื้อจัดจ้าง
  บริการของเราเช่นการรับรองผลิตภัณฑ์ ประเมินความเชี่ยวชาญของซัพพลายเออร์ ตรวจสอบร้านค้า และการเตรียความพร้อม ช่วยให้ท่านลดความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน
 • การก่อสร้าง
  บริการของเราเช่น QA/QC และ HSE ณ สถานที่ปฏิบัติงาน และการจ้างรับเหมา ช่วยให้ท่านบริการจัดการสุขอนามัยและความปลอดภัย และคุณภาพของสิ่งก่อสร้าง
 • สนับสนุนการดำเนินการด้านสินทรัพย์
  บริการของเราเช่นการทดสอบโดยไม่ทำลาย ให้ความช่วยเหลือเมื่อมีปัญหาด้านการเชื่อมต่อ และการตรวจตราสิ่งแวดล้อม ช่วยให้ท่านพัฒนาประสิทธิภาพด้านการปฏิบัติการ
 • การจัดการสินทรัพย์
  บริการของเราเช่นการตรวจสอบเงื่อนไข ความน่าเชื่อถือด้านวิศวกรรม และการยืดอายุการใข้งาน ช่วยให้ท่านจัดการความสมบูรณ์ของสินทรัพย์ได้
 • การปลดประจำการ
  บริการของเราเช่นการตรวจสอบสถานะของกิจการ และการจำแนกประเภทขยะ ช่วยให้ท่านปฏิบัติตามข้อกฎหมายว่าด้วยการเลิกกิจการได้อย่างถูกต้อง

ประเภทธุรกิจที่เราให้บริการ