electronic

เครื่องใช้ไฟฟ้า

และวงจรอิเล็กทรอนิกส์

อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคที่เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์กำลังเผชิญกับข้อกฎหมายใหม่ ๆ และการแข่งขันที่ดุเดือด เราช่วยให้คุณปล่อยสินค้าสู่ตลาดได้ไวยิ่งขึ้น และตอบสนองต่อข้อกำหนดที่จำเป็นในการเข้าสู่ตลาดใหม่ ๆ

ร่นระยะเวลาการส่งสินค้าออกสู่ตลาด

ความท้าทายในปัจจุบัน

ข้อกฎหมายสำหรับสินค้าอุปโภคที่เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์กำลังแปรเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจากที่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างก็ถูกพัฒนาให้มีความชาญฉลาดและเชื่อมต่อกันมากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น การแข่งขันในปัจจุบันมักจะวัดกันที่ความรวดเร็วของระบบการผลิตสินค้าด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ  ผู้ที่ผลิตสินค้าเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์และผู้ค้าปลีกจะต้องยืนยันว่าสินค้าของพวกเขาปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ เพื่อหลีกเลี่ยงค่าเสียหายจากการเรียกคืนสินค้าและเพื่อการปฏิบัติตามข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด ในขณะเดียวกัน คุณต้องการเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าเพื่อที่จะก้าวไปอยู่ในแนวหน้าของการแข่งขัน และนำสินค้าของท่านออกสู่ตลาดให้เร็วยิ่งขึ้น

โซลูชั่นจาก บูโร เวอริทัส

เรามีการทดสอบหลายขั้นตอนพร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านวิศกรรมที่จำเป็นต่อการย่นระยะเวลาการก้าวเข้าสู่ตลาดใหม่ ๆ

 • ให้การสนับสนุนตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน
  บริการทดสอบหลายขั้นตอนของเราช่วยให้การจัดการทุกขั้นตอนของห่วงโซ่อาหารเป็นไปอย่างราบรื่น รวมถึง R&D ขั้นก่อนได้รับการรับรอง การปฏิบัติตามข้อกฎหมาย และประสิทธิภาพที่ดี
 • ทดสอบทุกข้อกำหนดที่จำเป็น
  บริการทดสอบของเราครอบคลุมทุกข้อกำหนดที่จำเป็นสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าและวงจรอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการวิเคราะห์ EMC/RF ความปลอดภัย และคุณภาพด้วย 
 • โปรแกรมการรับรองเพื่อส่งสินค้าออกสู่ตลาด 
  โปรแกรมคุณสมบัติและการรับรองของเราช่วยให้สินค้ามีความสอดคล้องกับข้อกฎหมายและข้อกำหนดเกี่ยวกับการประกอบอุตสาหกรรม
 • บริการช่วยย่นระยะเวลาส่งสินค้าออกสู่ตลาด
  ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมของเราช่วยให้คุณเข้าสู่ตลาดใน 150 ประเทศทั่วโลกได้อย่างรวดเร็ว เรายังมีห้องปฏิบัติการ CBTL ที่ตั้งอยู่ทั่วโลกเพื่อใช้ในการตรวจสอบความปลอดภัยของส่วนประกอบ ชิ้นส่วน และผลิตภัณฑ์ของเครื่องใช้ไฟฟ้าและวงจรอิเล็กทรอนิกส์
 • ผู้เชี่ยวชาญขั้นสูง
  เรามีผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสายงานเช่นพลาสติก การวิเคราะห์เคมี การผลิต และวิศวกรรมที่ตั้งอยู่ในอเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชีย