การทำเหมืองเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง ตั้งแต่ข้อกฏหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวด ไปจนถึงเงื่อนไขภาคพื้น เราช่วยให้คุณพัฒนาไปสู่คุณภาพที่ดี มีความปลอดภัย รวมถึงลดต้นทุนในโครงการทำเหมืองแร่

 

เพิ่มคุณภาพ ความปลอดภัย และลดความเสี่ยงในการทำเหมือง

ความท้าทายของคุณ

การทำเหมืองแทบจะเป็นธุรกิจที่อันตรายที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ ส่วนใหญ่จะเป็นการควบคุมโครงการระยะไกล และบางครั้งอาจเกิดความขัดแย้งในพื้นที่อีกด้วย ห่วงโซ่อุปทานในสายงานนี้ทั้งจากทั่วโลกและในท้องถิ่นนั้นมีความซับซ้อนมาก ข้อกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมมีความเข้มงวดมากขึ้น และบางครั้งต้องดำเนินงานภายใต้ความเสี่ยงโดยที่ความปลอดภัยถูกลดความสำคัญลง ผู้ประกอบการธุรกิจเหมืองแร่ต้องแน่ใจว่าโครงการของคุณมีคุณภาพ ความปลอดภัย และใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า รวมทั้งต้องคำนึงถึงควมมั่นคงของทรัพย์สินและปฏิบัติตามข้อกฎหมายไปพร้อม ๆ กันอีกด้วย 

เราจะสนับสนุนคุณได้อย่างไร

เราให้การสนับสนุนการทำเหมืองของคุณตลอดอายุงาน ทั้งการสำรวจและจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยบริการที่ครอบคลุมตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ ทรัพย์สิน สิ่งอำนวยความสะดวก และขั้นตอนดำเนินการ

 • การสำรวจและการผลิต
  บริการของเรา เช่นห้องปฏิบัติการทดสอบ และการจัดเตรียมตัวอย่างด้วยระบบอัตโนมัติ ช่วยสร้างความมั่นคงให้กับโครงการทำเหมือนของคุณ และทำให้แน่ใจว่าสินค้าของคุณมีคุณภาพและความสมบูรณ์เพียงพอต่อกระบวนการถัดไป
 • การเจียระไนและการจัดซื้อจัดจ้าง
  บริกานของเรา เช่นการตรวจสอบการออกแบบ การประเมินผู้จัดจำหน่าย และการตรวจสอบร้านค้า จะช่วยชี้ให้เห็นถึงปัญหาและช่วยชี้นำทางออกที่ดีให้คุณตลอดทั้งกระบวนการเลือกสรรผู้จัดจำหน่าย
 • การก่อสร้างและการว่าจ้าง
  บริการของเรา เช่น QA/QC การจัดการความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน และการช่วยเหลือด้านเทคนิค ทำให้แน่ใจว่าขั้นตอนระหว่างการก่อสร้าง ก่อนการว่าจ้าง และขั้นการว่าจ้างจะเป็นไปอย่างราบรื่นดี
 • การปฏิบัติการและการซ่อมบำรุง
  การบริการของเรา เช่นการตรวจสอบความสมบูรณ์ของเครื่องจักร และการเพิ่มประสิทธิภาพของทรัพย์สิน ข่วยให้คุณลดต้นทุน ทำให้แน่ใจว่าปฏิบัติตามข้อกำหนด และยืดอายุสินทรัพย์ที่เกี่ยวกับเหมืองของคุณ
 • การซื้อขาย
  บริการของเรา เช่นการตรวจสอบการบรรจุและระบายสินค้า และการทดสอบสินค้า เพื่อทำให้แน่ใจว่าสินค้าของคุณมีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอ