power generator

เครื่องกำเนิดพลังงาน

ยุคเปลี่ยนผ่านพลังงานกำลังดำเนินไปได้ด้วยดีจากการที่อุตสาหกรรมพลังงานต่าง ๆ กำลังปรับตัวเข้าสู่ยุคคาร์บอนต่ำ เราช่วยให้คุณพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียน และทำให้แน่ใจว่าการจัดการเชื้อเพลิงฟอสซิลและนิวเคลียร์ของคุณจะมีความปลอดภัย

ลงทุนในยุคคาร์บอนต่ำ

ความท้าทายของคุณ

อุตสาหกรรมพลังงานในปัจจุบันกำลังลงทุนในพลังงานหมุนเวียนมากขึ้นและก้าวย่างอย่างชาญฉลาดในการเคลื่อนสู่ยุคคาร์บอนต่ำ แต่สิ่งสำคัญคือจะต้องทำให้เชื้อเพลิงฟอสซิลมีประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่จะทำได้ หากคุณคือผู้ให้บริการด้านพลังงาน คุณจะต้องสร้างและพัฒนาโครงการใหม่ ๆ สำหรับธุรกิจหลักของคุณ และต้องทำให้แน่ใจว่าทรัพย์สินของคุณยังคงมีความปลอดภัยและปฏิบัติตามข้อกำหนดไปพร้อม ๆ กัน

เราจะสนับสนุนคุณได้อย่างไร

เราให้การสนับสนุนปฏิบัติการกำเนิดพลังงานทุกรูปแบบ ทั้งแบบหมุนเวียน(พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานความร้อน พลังงานน้ำ และอื่น ๆ) ฟอสซิล และนิวเคลียร์ 

  • ลดความเสี่ยงในโครงการคาร์บอนต่ำ
    สำหรับโครงการคาร์บอนต่ำของคุณ เราช่วยสนับสนุนคุณในทุกขั้นตอนของโครงการ (สำรวจความเป็นไปได้ การออกแบบ การจัดซื้อจัดจ้าง การก่อสร้าง และการปฏิบัติการ) เพื่อลดความเสี่ยง ลำดับความสำคัญของ HSSE และเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานสากลที่เชื่อถือได้ บริการของเรารวมถึงการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบการออกแบบ QA/QC ตรวจสอบสถานที่ปฏิบัติการ รับรองบุคลากร จัดการความมั่นคงของทรัพย์สิน และอื่น ๆ 
  • สร้างความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือให้แก่ทรัพย์สิน
    สำหรับทรัพย์สินที่คุณมีอยู่แล้ว เราช่วยสนับสนุนด้านการปฏิบัติการเช่นการตรวจสอบข้อบังคับและการบำรุงรักษา ช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุไฟดับ และการทดสอบแบบไม่ทำลาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการต้นทุน ปฏิบัติการ และความน่าเชื่อถือ เรายังให้การสนับสนุนการจัดการทรัพย์สิน เช่นการตรวจตราเงื่อนไข ประเมินความเสี่ยง และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อยืดอายุการใช้งานเครื่องจักรของคุณ