water

ทรัพยากรน้ำ

และสุขาภิบาล

จำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นและการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ(Climate change)กำลังสร้างปัญหาให้กับทรัพยากรน้ำ

บูโร เวอริทัส ช่วยสนับสนุนผู้ให้บริการสาธารณูปโภคในการจัดการและส่งมอบทรัพยากรน้ำที่ปลอดภัยและคุ้มค่าให้แก่ผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่งมอบทรัพยากรน้ำไปยังโลกที่มีประชากรเพิ่มขึ้นทุกขณะ

ความท้าทายของคุณ

การเปลี่ยนแปลงของจำนวนประชากรส่งผลให้ภาครัฐทั่วโลกต้องหาทางแก้ไขปัญหาความต้องการทรัพยากรน้ำที่เพิ่มขึ้น พวกเขาต้องเผชิญกับความกดดันในการจัดหาน้ำจำนวนมหาศาลให้กับภาคเกษตรและอุตสาหกรรม ในขณะที่โครงสร้างที่ใช้ในการขนส่งน้ำกำลังจะเสื่อมสภาพและต้องการการซ่อมบำรุง บริษัทเอกชนต้องจัดการการบำรุงรักษาเอง และหาทางที่ดีที่สุดในการจัดหาน้ำให้กับผู้บริโภค ในขณะเดียวกัน ระบบเศรษฐกิจที่กำลังก่อร่างสร้างตัวจะต้องสร้างระบบขนส่งทรัพยากรน้ำใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจจะต้องทำให้แน่ใจว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและทำกำไรไปในเวลาเดียวกัน

เราจะสนับสนุนคุณได้อย่างไร

บริการ CAPEX และ OPEX ของเราช่วยให้ลูกค้าสามารถสร้างโครงสร้างใหม่ ในขณะที่ประเมินความเสี่ยงและยืดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่มีอยู่ไปพร้อม ๆ กัน

  • OPEX สำหรับโครงสร้างของทรัพยากรน้ำ
    โครงสร้างที่ใช้งานมานานและแรงดันน้ำสร้างความยุ่งยากให้กับงานซ่อมบำรุง เราช่วยสนับสนุนด้านปฏิบัติการ เช่นการตรวจสอบข้อบังคับและการซ่อมบำรุง การช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุไฟดับ และการทดสอบแบบไม่ทำลายสำหรับสินทรัพย์ที่คุณมีอยู่ จุดมุ่งหมายคือการใช้ต้นทุนอย่างคุ้มค่า เพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือ และการสนับสนุนด้านการจัดการประเมินสินทรัพย์ บริการนี้ยังรวมถึงการตรวจตราเงื่อนไข ประเมินความเสี่ยง และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ทั้งหมดนี้เพื่อยืดอายุการใช้งานสินทรัพย์ของคุณ
  • การตรวจสอบสถานะเพื่อครอบครองสิทธิ 
    การโอนกิจการทรัพยากรน้ำมีองค์ประกอบเงื่อนไขที่สำคัญหลายประการในหลายประเทศ แต่ผู้ซื้อมักไม่เข้าใจเงื่อนไขของสินทรัพย์ที่พวกเขากำลังจะซื้ออย่างถ่องแท้ เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุน เรามีบริการตรวจสอบสถานะทางเทคนิคเมื่อมีการโอนกิจการทรัพยากรน้ำเกิดขึ้น บริการนี้ทำให้องค์กรเอกชนสามารถตรวจสอบเงื่อนไขสินทรัพย์ก่อนการซื้อขายได้
  • CAPEX สำหรับโครงการ
    เราช่วยสนับสนุนคุณในทุกขั้นตอนของโครงการทรัพยากรน้ำและสุขาภิบาลของคุณ ตั้งแต่การออกแบบที่สามารถใช้ปฏิบัติการได้จริง ตลอดจนการจัดซื้อจัดจ้าง การก่อสร้าง และการปฏิบัติการ เป้าหมายของเราคือการลดความเสี่ยง ให้ความสำคัญกับ HSSE และก้าวเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานสากลที่เชื่อถือได้ ขอบเขตการให้บริการของเรายังรวมถึงการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การตรวจตราการออกแบบ QA/QC การตรวจสอบสถานที่ปฏิบัติการ การรับรองส่วนบุคคล และการจัดการความสมบูรณ์ของสินทรัพย์