Digital engineering

Digital Engineering

ไขว่คว้าอนาคต ยกระดับเส้นทางสู่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลขององค์กร

ท่ามกลางโลกที่หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา องค์กรต่างๆ จะต้องยอมรับความไม่แน่นอนและปรับตัวเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจอย่างเสียไม่ได้  ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีตอกย้ำว่าองค์กรต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมระบบดิจิทัลที่เติบโตอยู่ตลอดเวลา

บูโร เวอริทัส เข้าใจถึงความจำเป็นขององค์กรที่ต้องเริ่มเดินสู่เส้นทางดิจิทัล ด้วยการผสานทักษะจากผู้เชี่ยวชาญ ข้อมูลที่แม่นยำ และเทคโนโลยีล้ำสมัย เราใช้แนวทางแบบองค์รวมของโซลูชันวิศวกรรมดิจิทัล (digital engineering solution) ที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนองค์กรของท่านโดยเฉพาะ รับประกันได้ว่าบริการของเราจะมีคุณภาพ ความแม่นยำ และความปลอดภัยอย่างแน่นอน

เปลี่ยนทรรศนะเพื่ออนาคตที่ดีกว่า

บูโร เวอริทัส ผนวกดิจิทัลล้ำสมัยเข้ากับความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม การบริหารโครงการ และการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยประสบการณ์ที่ได้ร่วมงานกับลูกค้าจากหลากหลายอุตสาหกรรม เราสามารถสนับสนุนท่านได้ด้วยโซลูชันที่ช่วยปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบและการจัดการสินทรัพย์ให้เป็นรูปแบบดิจิทัล ทั้งโครงการ greenfield และ brownfield เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ความยั่งยืน และผลผลิตโดยรวม ด้วยการรวบรวม ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล เราผลักดันให้ทีมงานส่วนปฏิบัติการและฝ่ายซ่อมบำรุงสามารถตัดสินใจได้อย่างแม่นยำ น่าเชื่อถือ และเก็บข้อมูลได้มากขึ้นแบบแทบจะเรียลไทม์

พร้อมเคียงข้างท่านในทุกก้าวเดิน

Image
Digital Engineering solutions_Transform with BV

ประโยชน์ของ Digital Engineering

 • ลดการใช้ทรัพยากร

  ในส่วนปฏิบัติการเพื่อลดจุดเสี่ยง

 • ลดการเดินในไซต์งาน

  ด้วยการท่องผ่านโลก 3D digital แทน

 • ผู้เชี่ยวชาญไม่ต้องลงพื้นที่จริงอีกต่อไป

  โดยใชเการตรวจประเมินระยะไกลแทน

 • เข้าถึงพื้นที่อันตรายอย่างปลอดภัย

  ด้วยโดรนที่รวบรวมข้อมูลได้ดียิ่งกว่า

 • อัปเดทเทคโนโลยีการดำเนินงานให้ทันสมัยอยู่เสมอ

  ด้วยการเข้าถึงเทคโนโลยีล่าสุด

 • แม่นยำและน่าเชื่อถือกว่าที่เคย

  พร้อมเก็บข้อมูลดิบทุกรูปแบบ

ปรับโฉมการดำเนินธุรกิจตั้งแต่วันนี้

บริการของเรา

DIGITAL ASSET MANAGEMENT

PHYSICAL INFIELD ASSET: Physical Asset, Operational Data, Engineering Data, Maintenance Schedule

DATA & REALITY CAPTURE: Laser Scanner, Drones, Mixed Reality, IOT, Ground Penetrating Radar

DIGITAL ASSET MANAGEMENT: Geometric Model, Intelligent Model, Remote Inspections, As-Built Updated Data, Updated Engineering Data

INFORMED DECISION MAKING: Preventive Maintenance, Failure Prediction, Advance Analytics, Simulation

WORKFLOW DELIVERABLES

 • POINT CLOUD

  • Color point clouds
  • Sections and cross sections
  • Measurement
  • Baseline for digital twins
  • Interference verification

 • VIRTUAL

  • Virtual tour in 2D and 3D
  • High resolution photographs
  • Dimensions
  • Multimedia support
  • Complementary documentation

 • GEOMETRIC MODELS

  • As-built condition
  • Areas, volumes, dimensions
  • Interference verification
  • Base information for new engineering
  • Separation by layers

 • SMART MODELS

  • Design information
  • Operation information
  • Engineering extraction
  • HSE management
  • Separation by disciplines

ติดต่อเราเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

Please provide detail as much as possible

Transform with Bureau Veritas