construction

ที่พักอาศัย ธุรกิจค้าปลีก

และสถานตากอากาศ

นักลงทุนและนักพัฒนาต่างต้องการสร้างที่พักอาศัย ห้างค้าปลีก และสถานตากอากาศที่ทั้งสร้างกำไรและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้

บูโร เวอริทัส พร้อมช่วยให้คุณสร้างสิ่งเหล่านั้นอย่าปลอดภัยและยั่งยืน

ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคและสร้างผลกำไรไปในเวลาเดียวกัน

ความท้าทายของคุณ

ในปัจจุบัน ผู้บริโภคต้องการที่พักอาศัยที่มีความเป็นส่วนตัว มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่พร้อมบริการล้ำสมัยในราคาที่เอื้อมถึง นักพัฒนาต้องการสร้างห้างค้าปลีกและสถานตากอากาศที่สร้างกำไรอย่างที่ผู้ประกอบการต้องการ พวกเขายังต้องแน่ใจว่ามีใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารที่จำเป็นอยู่ครบ รวมถึงสุขภาพแและความปลอดภัยในขณะก่อสร้างด้วย และทั้งผู้ให้บริการและผู้บริโภคกำลังมองหาอาคารที่ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแต่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวะล้อมลง

เราจะสนับสนุนคุณได้อย่างไร

บูโร เวอริทัส เราเป็นผู้นำด้านการรับรองอาคารที่ยั่งยืน เรายังเป็นผู้ร่วมงานที่ไว้ใจได้ในด้านสุขภาพแล้วความปลอดภัยในการก่อสร้าง และทำให้แน่ใจว่าวิธีการให้บริการนั้นปฏิบัติตามข้อกฎหมาย

ลูกค้าของเราไว้วางใจให้เราช่วยเหลือพวกเขาในทุกขั้นตอนโครงการก่อสร้างพักอาศัย ห้างค้าปลีก และสถานตากอากาศ เราช่วยให้พวกเขาสร้างอาคารอย่างยั่งยืนและยังคงไว้ซึ่งการปฏิบัติตามข้อกฎหมายทั้งหมด ตั้งแต่เริ่มต้นจบส่งมอบงาน

 • ความยั่งยืน
  อาคารสีเขียวเป็นความสำคัญอันดับต้น ๆ ของนักก่อสร้างทั่วโลก คุณสามารถสบายใจได้เลยว่าอาคารของคุณนั้นตอบสนองต่อมาตรฐานการปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม หรือสร้างสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ดีต่อสุขภาพ เราช่วยให้คุณได้รับการรับรองที่เกี่ยวข้อง เช่น LEED, HQE และ BREEAM และช่วยให้คุณผ่านข้อกฏหมายต่าง ๆ เช่น Energy Performance Certificates (EPCs) เป็นต้น
 • สนับสนุนด้านการจัดการทรัพย์สิน
  ผู้เชี่ยวชาญของเราจะตรวจสอบสินค้าคงคลังและทรัพย์สินของคุณก่อนสร้างแผนการจัดการทรัพย์สิน เราทำการประเมินการดำเนินการของทรัพย์สินคุณเพื่อทำให้แน่ใจว่าทรัพย์สินของคุณถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
 • การปฏิบัติตามข้อกฎหมาย
  บริการตรวจสอบอุปกรณ์ของเราเช่นหม้อไอน้ำและวงจรไฟฟ้าต่างมีไว้เพื่อช่วยให้คุณได้ปฏิบัติตามข้อกฏหมาย
 • การส่งมอบ
  เมื่ออาคารเริ่มเป็นรูปเป็นร่าง ด้วยองค์ประกอบที่ซับซ้อนมากมาย ข้อกฎหมายด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมจึงมีความเข้มงวดและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น บริการด้านเทคนิคของเราจึงมีไว้เพื่อช่วยตรวจสอบการดำเนินการของอสังหาริมทรัพย์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น