toys

ครุภัณฑ์

และของเล่น

ด้วยอายุการใช้งานของครุภัณฑ์และการที่ของเล่นถูกใช้โดยเด็ก ๆ ทำให้สินค้าเหล่านี้มีข้อกฏหมายที่ค่อนข้างเข้มงวด เราสามารถช่วยยืนยันได้ว่าสินค้าของคุณมีคุณภาพจนสามารถตอบสนองต่อความกังวลของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

ตอบสนองต่อข้อกฎหมายผลิตภัณฑ์ที่ไม่แน่นอนและซับซ้อน

ความท้าทายของคุณ

ด้วยเหตุที่ครุภัณฑ์มีอายุการใช้งานยาวนานหลายสิบปี และของเล่นถูกผลิตออกมาเพื่อให้เด็กใช้งานโดยเฉพาะ สินค้าเหล่านี้จึงมีข้อกฎหมายและมาตรฐานคุณภาพที่เข้มงวดมาก หากคุณคือผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายครุภัณฑ์ คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่ซับซ้อนและไม่แน่นอนเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการเรียกคืนสินค้าขึ้น หากคุณคือผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายของเล่น คุณจะต้องยืนยันว่าคุณได้ปฏิบัติตามข้อกฏหมายและมาตรฐานคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับของเล่น เช่น EU Toy Directive และ กฎหมายด้านความปลอดภัยของสินค้าอุปโภค (CPSIA)

เราจะสนับสนุนคุณได้อย่างไร

เราให้บริการที่จะช่วยให้คุณสร้างมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยในขั้นตอนการทำงานของคุณ ซึ่งจะช่วยให้คุณส่งสินค้าออกสู่ตลาดด้วยความมั่นใจ

 • บริการสำหรับครุภัณฑ์
  เราช่วยให้คุณบริหารจัดการความเสี่ยง เพิ่มคุณภาพของสินค้า และลดการร้องเรียนจากลูกค้าซึ่งได้แก่การเรียกคืนสินค้าและสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพ บริการของเรามีดังนี้
  • คุณภาพ วิธีการ และการพัฒนาการทดสอบ ซึ่งได้รับการรับรองจากสากล
  • ห้องปฏิบัติการทดสอบ ที่ได้รับการรับรองโดย the International Safe Transit Association
  • วิเคราะห์ข้อบกพร่องของสินค้า เพื่อเสาะหาต้นเหตุของปัญหาในทุกขั้นตอนการผลิต
  • คำแนะนำทางเทคนิค จากผู้เชี่ยวที่จะช่วยจัดการให้คุณภาพสินค้าของคุณดีมากยิ่งขึ้น
  • คำแนะนำด้านนวัตกรรม จากผู้เชี่ยวชาญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเทคโนโลยีในผลิตภัณฑ์ตั้งแต่กระเป๋าเดินทางไปจนถึงนาฬิกาข้อมือ
 • บริการสำหรับของเล่น
  • ประเมินสินค้า ในด้านการออกแบบ การผลิต และความปลอดภัย
  • ทดสอบความปลอดภัยและความคงทนของสินค้า: เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานทั้งที่ถูกวิธีและไม่ถูกวิธี การทำลาย การเปรียบเทียบ สารเคมี และความอันตรายจากวงจรไฟฟ้า ความเข้ากันได้ของแม่เหล็กไฟฟ้า(EMC) จุลชีววิทยา พิษวิทยา ความปลอดภัยต่อชีวิต และความไวไฟ
  • การทดสอบสารเคมี: วิธีการจัดการสารเคมีที่มีความเสี่ยงของเราช่วยจัดการทั้งด้านคุณภาพ ความผลอดภัย และต้นทุน