training

หลักสูตรฝึกอบรม

บูโร เวอริทัส ประเทศไทย

คนคือสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุดของบริษัท หลักสูตรการอบรมที่หลากหลายของ บูโร เวอริทัส ซึ่งนำโดยผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมจะช่วยให้พนักงานได้มีทักษะและความรู้ที่จำเป็นต่อความสำเร็จ โดยยังคงปฏิบัติตามข้อกำหนดอันนำไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน

หลักสูตรการอบรมของเราครอบคลุมทุกเนื้อหาที่เราเชี่ยวชาญจนก้าวไปเป็นผู้นำระดับโลกในด้านคุณภาพ, สิ่งแวดล้อม, และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ทำไมต้องบูโร เวอริทัส

เรามีประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคที่จะช่วยเพิ่มพูนผลิตผลและประสิทธิภาพของท่านผ่านการอบรม ช่วยลดความเสี่ยงและทำให้องค์กรกลายเป็นบริษัทที่มีความรับผิดชอบ ความปลอดภัย และความยั่งยืน ทั้งยังครอบคลุมไปถึงคุณภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม เรามีผลงานด้านการอบรมนับไม่ถ้วน รวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหาที่จะช่วยให้บุคลากรของท่านได้มีความรู้เชิงลึก และการเรียนรู้แบบลงมือทำที่จำเป็น อันจะนำไปสู่การพัฒนาต่อไป

บูโร เวอริทัส ให้ความสำคัญกับการพัฒนามืออาชีพก่อนเป็นอันดับแรกเพื่อความสำเร็จในระดับบุคคลและองค์กร ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่ไม่เป็นรองใคร ทำให้ครอบคลุมทุกหัวข้อปัญหาที่จะส่งผลต่อธุรกิจของท่าน


พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ในทุก ๆ ปี บริษัทมีการจัดอบรมแก้ไขปัญหาโดยมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ให้กับองค์กรต่าง ๆ ทั้งธุรกิจขนาดเล็ก ธุรกิจครอบครัว ไปจนถึงองค์กรระหว่างประเทศ ทั้งการอบรมแบบทั่วไปสำหรับบุคคลภายนอก (Public Training) และการจัดอบรมแบบตามความสะดวกทั้งด้านเวลาและสถานที่ของลูกค้า (In House Training) เรามีผู้เชี่ยวชาญพิเศษที่พร้อมสำหรับการอบรมอย่างมืออาชีพทุกเวลา รวมถึงทางเลือกในการอบรมที่หลากหลายเพื่อสนับสนุนการเติบโตขององค์กร ไม่ว่าท่านต้องการการอบรมแบบใด บูโร เวอริทัส ยินดีให้บริการเสมอ


หลักสูตรฝึกอบรมที่ยืดหยุ่น 

รูปแบบการอบรมของเรามีดังนี้

PUBLIC COURSES:

การอบรมแบบทั่วไปเปิดโอกาสให้บุคลากรจากองค์กรต่าง ๆ ได้เลือกการอบรมตามความสะดวกและงบประมาณที่เหมาะสม ทั้งประเภทรายบุคคลและรายกลุ่มในทุกขนาด ในส่วนของสถานที่จัดอบรมจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง (กรุงเทพ)
ดูปฏิทินการฝึกอบรมได้ที่นี่

In house courses:

หากช่วงเวลาที่ท่านสะดวกไม่ตรงกับตารางการอบรมทั่วไป (Public Course) ของเรา บูโร เวอริทัส สามารถจัดอบรม ณ สถานที่ที่ท่านจัดเตรียมไว้เพื่อเป็นการสนับสนุนประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กร

Online training course:

เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 บูโร เวอริทัส ประเทศไทย ได้จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ขึ้นเพื่อสนับสนุนลูกค้าทุกท่านอย่างต่อเนื่อง

E-Learning Solution:

หมดปัญหาคอร์สเรียนไม่ตรงเวลาว่างด้วย E-learning courses จากเรา โซลูชั่นที่ช่วยให้ท่านพัฒนาได้ทุกที่ ทุกเวลา ตามความสะดวก
 

สนใจสอบถามบริการเพิ่มเติม

ติดต่อเราได้ที่ trgthailand@bureauveritas.com