mineral

เหล็กและ

แร่ต่าง ๆ

บูโร เวอริทัส ช่วยลดความเสี่ยงของผู้ประกอบการด้านเหล็กและแร่ธาตุ ด้วยการให้บริการตรวจสอบและทดสอบที่จำเป็นและหลากหลายตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน

ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องในขณะที่เผชิญกับข้อกำหนดที่เข้มงวดมากขึ้น

ความท้าทายของคุณ

อุตสาหกรรมเหมืองและการสำรวจต้องเผชิญกับสิ่งที่สำคัญที่สุด นั่นคือการทำให้แน่ใจว่าโครงการของพวกเขาจะดำเนินไปอย่างราบรื่น ทั้งฝ่ายพาณิชย์ ฝ่ายเทคนิค และฝ่ายปฏิบัติการ รวมถึงคุณภาพในการขนส่งด้วย สำหรับฝ่ายซื้อขาย การมุ่งให้ความสำคัญกับโครงสร้างฝ่ายพาณิชย์คือสิ่งที่ควรคำนึงถึงมากที่สุด ตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการสำรวจและการซื้อขาย ตลอดจนการหลอมและกนำกลับมาใช้ใหม่ องค์กรต่างก็มองหาวิธีลดความเสี่ยงในขณะที่ยังคงไว้ซึ่งมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ดี

เราจะสนับสนุนคุณได้อย่างไร

การทำงานในท่าเรือ และโรงถลุงและเหมืองที่สำคัญที่สุดในโลกมีความท้าทายเป็นอย่างมาก บูโร เวอริทัส มีพื้นฐานความรู้และความเชี่ยวชาญที่จะช่วยลดความเสี่ยงทางการค้าของคุณผ่านบริการอัปสตรีมและการค้า

  • ขอบเขตของเหล็กและแร่ธาตุที่กว้างที่สุด
    ห้องปฏิบัติการพิเศษและเหล่าผู้เชี่ยวชาญของเราสามารถวิเคราะห์เหล็กและแร่ธาตุที่ใช้ในอุตสาหกรรมและสินค้าอุปโภคได้เกือบทุกชนิด ซึ่งขอบเขตนี้หมายรวมตั้งแต่วัสดุตั้งต้นที่ใช้ในการหลอมเหล็กและอลูมิเนียม ไปจนถึงถ่าน โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก และเหล็กที่มีค่าเช่นทอง เงิน และกลุ่มโลหะแพลตินัม นอกเหนือจากนี้ เรายังสามารถวิเคราะห์สินค้า เช่นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และตัวเร่งปฏิกิริยาอัตโนมัติได้อีกด้วย
  • การสำรวจและทำเหมือง
    บูโร เวอริทัส ช่วยให้องค์กรสามารถชี้จุดแหล่งทรัพยากรที่ยังมีอยู่และเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดแร่ได้ เราวิเคราะห์แร่ธาตุทุกรูปแบบ รวมถึงแร่ที่มีและไม่มีเหล็กเป็นส่วนประกอบ และเหล็กที่มีค่า ด้วยการใช้วิธีการเช่นวิเคราะห์แบบไต่ระดับ การทดสอบความแม่นยำสูง และการทดสอบ
  • การซื้อขาย
    บริการซื้อขายของ บูโร เวอริทัส ครอบคลุมถึงการตรวจสอบคุณภาพและปริมาณของการผลิตจากเหมืองตลอดจนทั้งห่วงโซ่อุปทาน รวมทั้งการตรวจสอบน้ำหนักอย่างเข้มงวด(รวมถึงการตรวจระวางเรือ) สุ่มตรวจตัวอย่าง ตรวจสอบก่อนการส่งออก ตรวจสอบการบรรจุและระบายสินค้า และการจัดการปฏิบัติการแบบผสมผสาน