oil

น้ำมัน

และปิโตรเคมี

บูโร เวอริทัส ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการด้านน้ำมันและปิโตรเคมีด้วยการสร้างเครือข่ายการทดสอบไปทั่วโลก

ทดสอบและสร้างความมั่นใจในคุณภาพของน้ำมันและปิโตรเคมี

ความท้าทายของคุณ

บริการควบคุมคุณภาพเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมน้ำมันและปิโตรเคมี รวมถึงผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านั้น ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายน้ำมัน เชื้อเพลิง และปิโตรเคมี ต้องการความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของพวกเขามีคุณภาพจริง ๆ และคุณค่าเหล่านั้นจะยังคงอยู่ สายการบิน เจ้าของเรือ และผู้จัดจำหน่ายเชื้อเพลิงอัตโนมัติต้องืำให้แน่ใจว่าเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

เราจะสนับสนุนคุณได้อย่างไร

เราบริการตรวจสอบ ทดสอบ และให้คำปรึกษาด้านการบรรจุและระบายสินค้า รวมถึงการขนส่งสินค้าไปทั่วโลก ลูกค้าของเราจะได้ประโยชน์จากเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการที่ทันสมัยของเราอย่างแน่นอน

 • น้ำมันและเชื้อเพลิงในขั้นต้น
  บูโร เวอริทัสให้การวิเคราะห์น้ำมันดิบ น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันไฮดรอลิก และน้ำในบ่อน้ำอย่างแม่นยำ รวมถึงทดสอบท่อน้ำทิ้งทั้งบนบกและในทะเลด้วย
 • น้ำมันและเชื้อเพลิงในขั้นปลาย และโรงกลั่น
  บูโร เวอริทัส ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ที่หลากหลายในการอำนวยความสะดวกเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เป็นที่ต้องการมากที่สุด โดยมุ่งเน้นการกลั่นน้ำมันดิบ รวมถึงขั้นตอนกระบวนการและการแยกสารบริสุทธิ์จากเชื้อเพลิงธรรมชาติดิบ
 • การบินและการขนส่ง
  บูโร เวอริทัส ตรวจตราและวิเคราะห์คุณภาพเชื้อเพลิงสำหรับการบิน เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นเชื้อเพลิงที่ดีที่สุดสำหรับอากาศยาน ในแผนกขนส่ง จะช่วยป้องกันการขนถ่ายสินค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขนส่งสินค้าปิโตรเลียม
 • ยานยนต์และสถานีเชื้อเพลิง
  บูโร เวอริทัส ให้การสนับสนุนการหลากหลายสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ รวมถึงการทดสอบเชื้อแบคทีเรียในนำมันเบนซินและดีเซล เราช่วยลูกค้าที่ทำธุรกิจสถานีเชื้อเพลิงให้ปฏิบัติตามข้อกฎหมายด้านสินค้า สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
 • ความสมบูรณ์ของอุตสาหกรรมและทรัพย์สิน
  บูโร เวอริทัส มีการตรวจตราน้ำมันอย่างสม่ำเสมอเพื่อระบุปัญหาที่เกี่ยวกับเครื่องจักรที่อาจะเกิดขึ้น เช่นปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องกำเนิดพลังงานนิวเคลียร์ จึงต้องเร่งแก้ไขก่อนที่หายนะจะเกิดขึ้น