ASSET MANAGEMENT

ISO 55001 

การจัดการทรัพย์สิน

แสดงออกถึงการจัดการทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการรับรองจาก ISO 55001

ความท้าทายของคุณ

ทรัพย์สินที่เป็นรูปธรรมเช่นเครื่องจักรและยานภาหนะ ต้องถูกจัดการอย่างคุ้มค่าและต้องรับผิดชอบตลอดอายุการใช้งานของมัน ตั้งแต่การออกแบบ การผลิตผ่านการว่าจ้าง การใช้งาน ตลอดจนการกำจัดทิ้ง ทรัพย์สินที่เป็นนามธรรมเช่นทรัพย์สินทางปัญญา จะต้องถูกรักษาไว้อย่างดีเพื่อเพิ่มมูลค่าและรับรองความปลอดภัย

ระบบการจัดการทรัพย์สินที่แม่นยำจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการจัดการทรัพย์สินในบริษัทด้วยวิธีที่ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าจะคุ้มค่าแก่การลงทุน ในขณะที่ยังคงดำเนินการตามข้อกำหนดด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกัน ระบบที่ดีนี้จะช่วยเพิ่มผลกำไรและทำให้คุณโดดเด่นเหนือคู่แข่งเช่นกัน

เราจะช่วยสนับสนุนคุณได้อย่างไร

ระบบที่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและผ่านการทดสอบถึง 14 ครั้งนั้นถูกจัดอยู่ในระบบมาตรฐานของตระกูล ISO 55000 การใช้กรอบการทำงานที่เยี่ยมยอดนี้จะช่วยให้คุณได้ดำเนินการตามมาตรฐานระดับสูงทั่วทั้งองค์กร และเป็นที่รู้จักต่อภายนอกผ่านใบรับรอง ISO 55001 เราสนับสนุนคุณโดยการดำเนินการตามระบบการจัดการที่มีมาตรฐานตรงตาม ISO 55001 การจัดการทรัพย์สิน การเรียนรู้แบบผสมผสานของเราจะช่วยให้คุณเข้าใจแนวคิดและการใช้ประโยชน์จาก ISO 55001 อย่างถ่องแท้ ผู้อบรมเฉพาะทางที่มีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมที่โชกโชนจะช่วยแบ่งปันความรู้ในทางปฏิบัติจากการตรวจสอบจริงให้แบบตัวต่อตัว

 

ประโยชน์ของ ISO 55001

 • สร้างข้อกำหนดการจัดการทรัพย์สิน

  ที่จะช่วยสนับสนุนจุดมุ่งหมายขององค์กร • แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตาม

  และรับประกันความโปร่งใส

 • วินิจฉัย

  โอกาสในการพัฒนา


 • ลดต้นทุน

  เพิ่มอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของทรัพย์สิน ยืดเวลาวงจรชีวิตของทรัพย์สิน


 • ประเมินประสิทธิภาพ

  ในการจัดการทรัพย์สิน

 • เสริมสร้างชื่อเสียง

  ด้วยการพิสูจน์ว่าการจัดการทรัพย์สินของคุณมีประสิทธิภาพ มีความยั่งยืน และปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด

 • สร้างความสมดุล

  ระหว่างความเสี่ยงและการจัดการต้นทุนเมื่อทำการตัดสินใจ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องจัดลำดับความสำคัญในการซ่อมบำรุงทรัพย์สิน

 • การสนันสนุนจากผู้นำระดับโลก

  ที่ให้บริการด้านการทดสอบ วิเคราะห์ และการรับรอง

 • เพิ่มความตระหนักรู้

  แก่บุคลากรผ่านการอบรม