carbon survey

News

ฟรีสัมมนาออนไลน์

ผลสรุปของแบบสำรวจคาร์บอนปี 2564

Apr. 20 2021

จากที่เราได้เชิญชวนให้ท่านร่วมทำแบบสำรวจบริการคาร์บอนปี 2564 วันนี้เรากลับมาพร้อมกับผลสรุปของแบบสำรวจดังกล่าว เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมรับฟังฟรีสัมมนา "สรุปผลสำรวจบริการคาร์บอน และภาพรวมการบริหารจัดการประเด็นปัญหาในปี 2020 จากองค์กรทั่วโลก" เพื่อร่วมแก้ไขปัญหา Climate Change ด้วยแนวปฏิบัติสู่ Net Zero หรือกระบวนการเพื่อ Carbon Neutral

โดยฟรีสัมมนาจะจัดขึ้นถึง 2 รอบ รายละเอียดดังนี้

• วันที่ 13 เมษายน 2564

• เวลาเริ่ม 15.00 น. และ 21.00 น. (GMT+7)

• ระยะเวลา 45 นาทีต่อรอบ (บรรยาย 35 นาที และถาม - ตอบ 10 นาที)

• บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ

หัวข้อการบรรยาย:

• ข้อมูลผู้ตอบโดยสรุป

• มุมมองขององค์กรต่อ Climate Change

• วิธีการที่องค์กรเลือกใช้เพื่อลดการปล่อย GHG

• ประเด็น Carbon ยอดฮิต

• แรงผลักดันด้านการจัดการปลดปล่อยคาร์บอนที่สำคัญที่สุด

• แนวปฏิบัติสำคัญที่ช่วยให้องค์กรสามารถวัดปริมาณ บริหารจัดการ ลดปริมาณ รายงาน และตรวจสอบการปล่อย GHG ขององค์กร

• ภาพรวมบริการคาร์บอนจาก บูโร เวอริทัส

• ถาม - ตอบ

วิทยากร:

Mark Fraser – Sustainability Market Manager, Bureau Veritas Certification
Hisaki Okazaki - Operating Officer, Customized Service Section, Bureau Veritas Japan
Joana De Brito – Sustainability Projects and Products Manager, Bureau Veritas France