SUSTAINABLE PROCUREMENT

การจัดซื้อจัดจ้าง

อย่างยั่งยืน

แน่ใจได้ว่าทุกขั้นในห่วงโซ่อุปทานของท่านมีความยั่งยืน

การจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน

เมื่อความยั่งยืนกลายเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจ องค์กรหัวก้าวหน้าจึงมองหาแนวทางใหม่ ๆ ที่จะช่วยรับประกันการปฏิบัติการให้มีความยั่งยืนมากขึ้น และตอกย้ำความยั่งยืนนั้นให้ลูกค้าได้รับรู้

องค์กรพยายามก้าวไปยืนอยู่ในแนวหน้าของการแข่งขันด้วยการจ้างคนภายนอก (outsource) ห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกจึงมีความซับซ้อนมากขึ้นไปอีก และทำให้ความสำคัญของการรวมความยั่งยืนกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างนั้นชัดเจนมากยิ่งขึ้น การจัดการความยั่งยืนแค่ในองค์กรคงไม่เพียงพออีกต่อไป แต่ยังรวมถึงห่วงโซ่อุปทานของท่านด้วย

ISO 20400: การรับรองการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน

บูโร เวอริทัส ช่วยสนับสนุนองค์กรในการมองหาความเป็นไปได้ในแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความยั่งยืนมากขึ้นด้วย ISO 20400

ISO 20400 คือมาตรฐานด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืนแรกของโลก ให้โอกาสที่แปลกใหม่แก่องค์กรในการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีกับห่วงโซ่อุปทานของพวกเขา ด้วยการสร้างข้อกำหนดให้ปฏิบัติตามเพื่อจุดมุ่งหมายด้านความยั่งยืนผ่านบทบาทการจัดซื้อจัดจ้างของพวกเขา

ก้าวแรกสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน

ISO 20400 ทำให้องค์กรสามารถมองเห็นตัวเลือกมากขึ้นผ่านแนวทางต่าง ๆ นำไปสู่การสร้างข้อกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืนและดำเนินการตามแผนที่วางไว้เพื่อประเมินระดับความยั่งยืนของซัพพลายเออร์ ผลิตภัณฑ์ และบริการ เป้าหมายแรกคือการเป็นตัวอย่างให้องค์กรที่ต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีในห่วงโซ่อุปทาน ด้วยบทบาทของการจัดซื้อจัดจ้างที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายความยั่งยืนของพวกเขา มาตรฐานนี้ถูกออกแบบให้เข้าได้กับทุกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทใด ขนาดใด หรือตั้งอยู่ที่ไหน รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบจากกระบวนการและการตัดสินใจของการจัดซื้อจัดจ้าง

วิธีการนำ ISO 20400 หลักการปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืนมาใช้

หลักการปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืนดูเหมือนจะเป็นงานที่ท้าทายขององค์กร โดยผู้ที่อยู่ในช่วงเริ่มต้น ข้อมูลต่อไปนี้คือเนื้อหาสำคัญจาก ISO 20400 มาตราที่ 4-7 ที่จะช่วยให้องค์กรสามารถเริ่มดำเนินการด้านขั้นตอนการปฏิบัติได้

  1. พื้นฐาน: มองหาแรงจูงใจเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน
  2. ข้อกำหนดและแผนงาน: สร้างข้อกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืนและแผนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน
  3. ผู้ริเริ่ม: จัดแจงบทบาทการจัดซื้อจัดจ้างโดยคำนึงถึงถึงความยั่งยืน
  4. ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง: หลอมรวมความสำคัญของความยั่งยืนเข้ากับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในทุก ๆ วัน

ประโยชน์ของการปรับปรุงวิธีปฏิบัติทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

ประโยชน์ของการปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 20400 คือการรวมการจัดซื้อจัดจ้างและ CSR เข้าด้วยกัน เพื่อก่อให้เกิดผลลัพธ์ความยั่งยืนที่ดี ทั้งต่อองค์กรและตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน การปฏิบัติตามข้อกำหนดยังช่วยลดความเสี่ยงและเปิดโอกาสในด้านการเงิน สิ่งแวดล้อม สังคม และข้อกฎหมายใหม่ ๆ อีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้น การจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืนและระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานใหม่ ๆ เป็นที่ยอมรับในทุกตัวชี้วัดความยั่งยืนและรายงานกรอบการทำงาน ดังนั้น องค์กรจึงได้ผลประโยชน์จากชื่อเสียงที่ได้มาจากการประฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 20400

  • ด้านการเงิน: ลดต้นทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและเปิดโอกาสด้านการเงินด้วยการลงทุนที่ดึงดูดใจ รวมถึงการสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร
  • ด้านสิ่งแวดล้อม: แสดงให้เห็นว่าท่านมีความตั้งใจที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ประโยชน์คือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเชื่อมั่นในการรีไซเคิลวัสดุบริสุทธิ์หรือการนำวัสดุมาใช้ใหม่
  • ด้านสังคม: การจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืนสามารถกระตุ้นและกระจายผลประโยชน์สู่สังคมตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน
  • ข้อกฏหมาย: ปฏิบัติตามทุกข้อกฏหายทั้งที่ถูกอัพเดทและถูกเปลี่ยนใหม่

ไม่เพียงแต่บริการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน บูโร เวอริทัส คือผู้นำในด้านการทดสอบ ตรวจสอบ และการรับรอง เรามีประสบการณ์มากกว่า 190 ปี นั่นหมายความว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณในแง่ของธุรกิจด้านอื่น ๆ อีกด้วย