sustain cover

แนวคิดของความยั่งยืนกำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ โดยทั้งภาครัฐและเอกชนกำลังหาแนวทางต่อสู้กับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของอุณภูมิ (Climate change) และวิกฤตขยะพลาสติกทั้งในห่วงโซ่อาหารและมหาสมุทร

หลายปีที่ผ่านมา ภาคธุรกิจมุ่งเน้นการจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และในปัจจุบันนี้ พวกเขากำลังมองหาวิธีการที่ดีกว่าเพื่อรองรับข้อจำกัดใหม่ ๆ ในอนาคต และตอบสนองต่อความคาดหวังของลูกค้า

สำหรับหลาย ๆ คน คำตอบสำหรับปัญหานี้คือการเดินหน้าในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน เป็นการปฏิรูปแบบแผนทางธุรกิจที่ซึ่งทรัพยากรถูกนำมาใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่โดยสมบูรณ์

ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนคืออะไร

ในปีค.ศ. 2030 (พ.ศ.2573) ประชากรในโลกจะเพิ่มขึ้นจนเกือบถึง 9 พันล้านคน การเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างรวดเร็วทำให้เราต้องเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนทรัพยากร ชุมชนเมืองที่มากขึ้น มลพิษ ต้นทุนด้านพลังงานที่สูงขึ้น และมลภาวะทางน้ำ ด้วยเหตุนี้เอง อุตสาหกรรมแบบ "นำมา-ผลิต-ทิ้ง" จึงกำลังจะถูกล้มล้างไปและนำแบบแผนใหม่เข้ามาแทนที่ ซึ่งก็คือระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนนั่นเอง

เศรษฐกิจแบบหมุนเวียนคือกรอบการทำงานทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นด้านการจัดการทรัพยากรอย่างระมัดระวัง เพื่อไม่ให้มีส่วนใดถูกทิ้งอย่างสูญเปล่า กล่าวคือ ผลิตภัณฑ์และวัสดุจะถูกเก็บไว้ใช้ซ้ำ ผลิตซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ ตราบเท่าที่ทรัพยากรเหล่านั้นถูกใช้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด การบูรณะและการปฏิรูปนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างห่วงโซ่อุปทานแบบปิดที่ “ออกแบบมาเพื่อกำจัด” ทรัพยากรที่สูญเปล่า ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ต้นทุนทางธรรมชาติ และสังคม มันถูกมองว่าเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะเสริมศักยภาพของธุรกิจ ช่วยให้พวกเขาจัดการลำดับความสำคัญของสิ่งแวดล้อมได้อย่างราบรื่น เพิ่มประสิทธิภาพ และกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจ

ผู้เชี่ยวชาญต่างเห็นด้วยกับแนวคิดที่ว่าการลดผลกระทบด้านลบของแบบแผนอุตสาหกรรมเดิมอย่าง ‘นำมา-ผลิต-ทิ้ง’ นั้นไม่เพียงพอต่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การเปลี่ยนไปใช้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนนั้นต้องใช้ความรู้ความเข้าใจและการควบคุมวัตถุดิบ รวมถึงขั้นตอนการผลิตอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ แต่ละขั้นตอนจึงควรได้รับการจำกัดความ ดำเนินการ ตรวจสอบ และการยืนยัน

มาตรฐานและการตรวจสอบจะช่วยสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงไปสู่

แบบแผนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนได้อย่างไร

องค์กรอาจพบว่าการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนนั้นยากเกินคาด ด้วยขั้นตอนที่ซับซ้อนและปริมาณวัสดุที่ใช้ในกระบวนการผลิต ในฐานะผู้นำในการรับรองด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน บูโร เวอริทัส พร้อมสนับสนุนธุรกิจทุกขนาด เราดำเนินการตาม 4 ขั้นตอนหลักและอธิบายว่าการตรวจสอบและการรับรองจะเป็นวิธีปฏิบัติที่จะนำท่านไปสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนได้อย่างไร

Bureau Veritas Circular+

ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นแบบแผนใหม่สำหรับธุรกิจต่างๆ โดยการนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ ขยะกลายมาเป็นวัตถุดิบสำคัญในกระบวนการนำมาใช้ซ้ำและรีไซเคิล ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ทรัพยากรและก่อให้เกิดการฟื้นฟูของชีวภาค

การตรวจประเมินและการรับรอง

เพื่อสนับสนุนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน