IRIS 

การรับรองมาตรฐาน

การรถไฟ

IRIS

 

แสดงให้เห็นถึงความสำคัญในการเป็นคู่ค้าที่มีคุณภาพในมาตรฐานการรถไฟสากลด้วยการรับรองจาก IRIS

เป็นที่ยอมรับด้านการรถไฟสากลด้วยการรับรองจาก IRIS

คุณภาพเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของอุตสาหกรรมรถไฟ ผู้ประกอบการรถไฟคาดหวังให้ห่วงโซ่อุปทานของพวกเขายังคงมีประสิทธิภาพเช่นเดิม และยังมีการพัฒนาด้านรถยนต์ สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติการที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพระดับสูง

IRIS คือมาตรฐานอุตสาหกรรมรถไฟสากลที่นำโดย UNIFE (สหสัมพันธ์อุตสาหกรรมการรถไฟภูมิภาคยุโรป) และเป็นที่รู้จักในหมู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรถไฟเช่น ผู้ผลิตระบบและผู้ประกอบการรถไฟ อ้างอิงจากมาตรฐานที่เป็นที่รู้จักทั่วโลกอย่าง ISO/TS 22163:2017 รวมถึงข้อกำหนดเฉพาะขององค์การระบบราง เช่นเดียวกันกับ ISO 9001 IRIS กำลังมีก้าวย่างที่สำคัญต่อการพัฒนาไปในระดับมาตรฐานเฉพาะของ ISO

เป้าหมายของ IRIS คือการยกระดับคุณภาพและความน่าเชื่อถือของตู้รถไฟ สัญญาณไฟ และโครงสร้างพื้นฐานด้วยการพัฒนาทั้งห่วงโซ่อุปทาน


ประโยชน์ของการรับรองจาก IRIS

 • ปฏิบัติตามการทดลองและการทดสอบกรอบการทำงาน

  เพื่อสร้างความมั่นใจในการดำเนินการตามข้อกำหนด

 • ตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้น

  ของผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ • เปิดโอกาส

  สู่ตลาดใหม่ ๆ

 • ผ่านมาตรฐานข้อกำหนด

  ด้านอุตสาหกรรมเฉพาะอย่างมั่นใจ

 • การสนับสนุนที่ปราศจากข้อผูกมัด

  จากผู้นำในด้านการทดสอบ วิเคราะห์ และข้อกำหนดต่าง ๆ

 • เป็นผู้ช่วยสำคัญ

  ที่จะทำให้คุณเข้าใจจุดประสงค์ขององค์กร โครงสร้างองค์กร และวัฒธรรมองค์กรมากยิ่งขึ้น

For more information

E-mail: sale.support@bureauveritas.com