Aerospace

มาตรฐานอุตสาหกรรมอากาศยาน

ผ่านมาตรฐานโลกด้านการผลิตอากาศยานด้วยการรับรองจาก บูโร เวอริทัส

อาจกล่าวได้ว่าอุตสาหกรรมอากาศยานเป็นภาคอุตสาหกรรมที่มีความท้าทายมากที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ ผู้ผลิตอากาศยานรายใหญ่และผู้รับจ้างผลิตสินค้า (Original Equipment Manufacturer) ต้องการให้คู่ค้าของพวกเขามีกระบวนการที่อยู่ในการควบคุม เข้าใจความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของลูกค้า และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอยู่เสมอ การที่องค์กรและระบบการจัดการของท่านได้รับการรับรองจากมาตรฐาน AS/EN 9100 ทำให้ท่านได้เปรียบในการแสดงให้เห็นว่าองค์กรของท่านได้ผ่านข้อกำหนดเหล่านี้แล้ว

AS9100c และระบบการจัดการคุณภาพอากาศยาน

AS/EN 9100 คือมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพสากลสำหรับอุตสาหกรรมการบิน อวกาศ และการป้องกัน

มาตรฐานความปลอดภัยในการบิน ผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามข้อกำหนด และความน่าเชื่อถือ คือกุญแจสำคัญของมาตรฐานคุณภาพอากาศยาน AS/EN 9100 เพราะชิ้นส่วนหรือวัสดุที่ผิดพลาดอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานโดยรวมได้ AS/EN 9100 จึงมุ่งเน้นไปที่ความซับซ้อนและความหลากหลายของห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมนั้น ๆ

บูโร เวอริทัส จะสนับสนุนท่านได้อย่างไร

AS/EN 9100:2016 เป็นมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคุณภาพที่เป็นที่รู้จักทั่วโลก สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรอื่น ๆ ที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมอากาศยานได้ มาตรฐานจะช่วยให้กรอบการทำงานของการจัดการความเสี่ยงชัดเจนยิ่งขึ้นและยังเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไปอีกด้วย

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการรับรองของเราทำงานร่วมกับองค์กรให้ประสบผลสำเร็จและสร้างข้อกำหนดเพื่อรักษามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง นอกจากการรับรองและการตรวจสอบลูกค้าตามมาตรฐาน เรายังมีหลักสูตรฝึกอบรมที่จะช่วยให้บุคลากรในองค์กรเข้าใจ AS/EN 9100 และข้อกำหนดของมันมากยิ่งขึ้นอีกด้วย


ประโยชน์ของใบรับรองอุตสาหกรรมอากาศยาน

 • ปฏิบัติตามการทดลองและการทดสอบกรอบการทำงาน

  เพื่อสร้างความมั่นใจในการดำเนินการตามข้อกำหนด

 • ตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้น

  ของผู้ผลิตในอุตสาหกรรมอากาศยาน

 • เปิดโอกาส

  สู่ตลาดใหม่ ๆ

 • ผ่านมาตรฐานข้อกำหนด

  ด้านอุตสาหกรรมเฉพาะอย่างมั่นใจ

 • การสนับสนุนที่ปราศจากข้อผูกมัด

  จากผู้นำในด้านการทดสอบ ตรวจสอบ และข้อกำหนดต่าง ๆ

 • ผู้ช่วยสำคัญ

  ที่จะทำให้ท่านเข้าใจจุดประสงค์ขององค์กร โครงสร้างองค์กร และวัฒธรรมองค์กรมากยิ่งขึ้น

ตรวจจับและจัดการความเสี่ยงในองค์กร
ธุรกิจการบินจำเป็นต้องอาศัยเครือข่ายจากทั่วทุกมุมโลก บูโร เวอริทัส มีบริการตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐาน ISO 27001 และ GDPR เพื่อสนับสนุนให้องค์กรได้แสดงถึงความรับผิดชอบต่อข้อมูลและการจัดการสารสนเทศ อย่างไรก็ตาม ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศอาจไม่ใช่เรื่องเดียวที่องค์กรควรกังวล อุตสาหกรรมการบินเป็นธุรกิจขนาดใหญ่และซับซ้อน ระบบมาตรฐานการจัดการความเสี่ยงในองค์กร ISO 22301 จึงเป็นอีกหนึ่งมาตรฐานที่องค์กรควรคำนึงถึง

ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
แรงกดดันมหาศาลจากผู้บริโภคและข้อกฎหมายส่งผลให้การลดก๊าซเรือนกระจก กลายเป็นปัจจัยสำคัญอันดับต้น ๆ ของอุตสาหกรรมการบิน บูโร เวอริทัส ช่วยตรวจประเมินการปฏิบัติการบินเพื่อรับรองระบบมาตรฐาน CORSIA และ European Union's Emissions Trading Scheme นอกจากนี้ ยังมีระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และ ระบบมาตรฐานการจัดการพลังงาน (ISO 50001) เพื่อแสดงออกถึงการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
ความรับผิดชอบต่อสังคมกลายเป็นหนึ่งในหัวข้อที่ส่งผลต่อการรักษามาตรฐานและความเชื่อมั่นของลูกค้าต่อองค์กร บูโร เวอริทัส มีบริการตรวจประเมินเพื่อรับรองที่สามารถรองรับความต้องการมุ่งสู่การดำเนินการที่สอดคล้องกับจริยธรรมขั้นสูงสุดขององค์กร ทั้งการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการความรับผิดชอบต่อสังคม SA 8000 และระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 รวมถึง Sedex Members Ethical Trade Audits (SMETA) อีกด้วย