cars

IATF 16949:2016 

การรับรองอุตสาหกรรมยานยนต์

อุตสาหกรรมยานยนต์กำลังอยู่ในช่วงปฏิวัติอย่างแท้จริง ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ต้องเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อรักษาจุดยืนในตลาด การพัฒนาด้านเทคโนโลยี การก้าวเข้าสู่ตลาด ความคาดหวังของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ความซับซ้อนของห่วงโซ่อุปทานที่มากขึ้น และข้อบังคับในการทำงาน ต่างสร้างแรงกดดันที่หนักหน่วงให้กับภาคอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการยานยนต์ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้มากกว่าเดิมว่าองค์กรพร้อมรับมือกับความท้าทายเหล่านี้

บูโร เวอริทัส มอบโอกาสให้เหล่าผู้ที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น ผู้ผลิต ผู้แทนจำหน่าย และคู่ค้าต่าง ๆ ได้แสดงออกถึงความสามารถในการดำเนินการตามมาตรฐานข้อกำหนดเหล่านี้ การรับรองที่กว้างขวางของเราและบริการตรวจสอบครอบคลุมถึงคุณภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การรับผิดชอบต่อสังคม และอื่น ๆ


ความท้าทายของธุรกิจ

ผ่านมาตรฐานของ IATF 16949:2016

ห่วงโซ่อุปทานด้านอุตสาหกรรมยานยนต์นั้นมีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ และเป็นเรื่องยากที่บริษัทผลิตรถยนต์จะวางใจในบริษัทคู่ค้าทั่วโลกได้ บริษัทคู่ค้าของอุตสาหกรรมยานยนต์ต้องแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการคาดการณ์และจัดการการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ตลอดจนรักษาความน่าเชื่อถือของกระบวนการการผลิตเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า

การได้รับการรับรองจาก IATF 16949:2016 (ก่อนหน้านี้คือ ISO/TS 16949:2009) คือวิธีที่ดีที่สุดที่จะแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและความน่าเชื่อถือขององค์กร


บูโร เวอริทัส จะสนับสนุนท่านได้อย่างไร

IATF 16949 คือมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพในอุตสาหกรรมยานยนต์เพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก เผยแพร่โดย International Automotive Task Force (IATF) ในเดือนตุลาคม ปี ค.ศ.2016 สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์

บริษัทฯ ทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อรับรองและตรวจสอบโดยอ้างอิงจากมาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ เราช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุตสาหกรรมยานยนต์ในการผ่านมาตรฐานที่คาดหวัง และแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตาม เรายังมีบริการตรวจสอบคู่ค้าที่สามารถปรับให้เหมาะสมได้ตามความต้องการ เพื่อสนับสนุนคุณภาพมาตรฐานตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน

ประโยชน์ของการรับรองจาก IATF 16949:2016 

 • ปฏิบัติตามการทดลองและการทดสอบกรอบการทำงาน

  เพื่อสร้างความมั่นใจในการดำเนินการตามข้อกำหนด

 • ตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้น

  ของผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์
 • ผ่านมาตรฐานข้อกำหนด

  ด้านอุตสาหกรรมเฉพาะอย่างมั่นใจ

 • เปิดโอกาส

  สู่ตลาดใหม่ ๆ

 • การสนับสนุนที่ปราศจากข้อผูกมัด

  จากผู้นำในด้านการทดสอบ วิเคราะห์ และข้อกำหนดต่าง ๆ

 • เป็นผู้ช่วยสำคัญ

  ที่จะทำให้คุณเข้าใจจุดประสงค์ขององค์กร โครงสร้างองค์กร และวัฒธรรมองค์กรมากยิ่งขึ้น

บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์

 • VEHICLE STOCK CONTROL (VSC)

  ควบคุมสินค้าคงคลังของเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง

  see more

 • VEHICLE INSPECTION SERVICES (VIS)

  เพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยบนท้องถนนและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยบริการตรวจสอบยานยนต์

  see more

 • VEHICLE DAMAGE TRACKING (VDT)

  วิธีการตรวจตราใหม่ ๆ และการจัดการความเสียหายของยานยนต์ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน

  see more