ISO 22716: 2007 

ISO 22716: 2007 

การรับรองอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง

สร้างความมั่นใจในคุณภาพระดับสูงของอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง

ความท้าทายของท่าน

หากท่านประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ท่านต้องสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อมของสินค้า รวมถึงรับรองว่าผลิตภัณฑ์เหล่านั้นปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค

อุตสาหกรรมได้เริ่มนำข้อกำหนดด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อมไปใช้ และกำลังพยายามพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เข้าเกณฑ์มาตรฐานเพื่อให้ได้รับการยอมรับในตลาดยุโรป หรือสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่นหรือแถบอาเซียน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีข้อกำหนดที่เคร่งครัดชัดเจน

มากไปกว่านั้น เครื่องสำอางออร์แกนิคกำลังเป็นที่นิยมในหมู่ผู้บริโภค การเน้นย้ำถึงเนื้อหาความออร์แกนิคของผลิตภัณฑ์จึงกลายเป็นกุญแจสำคัญในแผนการตลาดไปโดยปริยาย

บูโร เวอริทัส จะสนับสนุนท่านได้อย่างไร

ผู้เชี่ยวชาญด้านการรับรองของ บูโร เวอริทัส มีความรู้และประสบการณ์ในอุตสาหกรรมประเภทนี้เป็นอย่างมาก เราสามารถสนันสนุนให้ท่านได้รับใบรับรองและรักษามาตรฐานการรับรองที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลกอย่าง ISO 22716: 2007 Cosmetics - Good Manufacturing Practices (GMP) เป็นแบบแผนการปฏิบัติที่ดีของโรงงานผลิตสินค้า รวมถึงการรับรองเครื่องสำอางออร์แกนิคอีกด้วย

ประโยชน์ของ ISO 22716: 2007

 • ปฏิบัติตามการทดลองและการทดสอบกรอบการทำงาน

  เพื่อแสดงออกถึงคุณภาพที่ดี

 • ตอบสนองความต้องการของลูกค้า

  ในด้านความปลอดภัย ความยั่งยืน และผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค

 • ผ่านมาตรฐานข้อกำหนด

  ด้านอุตสาหกรรมเฉพาะอย่างมั่นใจ


 • เปิดโอกาส

  สู่ตลาดใหม่ ๆ

 • การสนับสนุนที่ปราศจากข้อผูกมัด

  จากผู้นำในด้านการทดสอบ วิเคราะห์ และข้อกำหนดต่าง ๆ

 • เป็นผู้ช่วยสำคัญ

  ที่จะทำให้ท่านเข้าใจจุดประสงค์ขององค์กร โครงสร้างองค์กร และวัฒธรรมองค์กรมากยิ่งขึ้น