true-digital-group_ISO27001-1

News

ทรู ดิจิทัล ไซเบอร์ ซิเคียวริตี้ ยกระดับความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับองค์กร เพิ่มความมั่นใจด้วยมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013

Jun. 2 2022

กรุงเทพฯ | เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท ทรู ดิจิทัล ไซเบอร์ ซิเคียวริตี้ ผู้ให้บริการและให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ชั้นนำของประเทศ ภายใต้การดำเนินงานของ ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป ยกระดับบริการรับมือภัยคุกคามไซเบอร์สำหรับองค์กร การันตีคุณภาพด้วยมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 จาก บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย)

True-Digital-Group_ISO27001-3

คุณประวาลทอง ทองใหญ่ ณ อยุธยา ผู้จัดการฝ่ายรับรองระบบมาตรฐานฯ ในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง (ประเทศไทย พม่า ลาว กัมพูชา) บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด มอบประกาศการรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ในกับคุณฐิติรัตน์ ศิริพัฒนาเลิศ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านความปลอดภัยระบบข้อมูลสารสนเทศ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด

คุณฐิติรัตน์ ศิริพัฒนาเลิศ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านความปลอดภัยระบบข้อมูลสารสนเทศ  บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า “ด้วยความมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพบริการ ให้พร้อมรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่รุนแรงและซับซ้อนอย่างทันท่วงที กลุ่มธุรกิจ ไซเบอร์ ซิเคียวริตี้ ภายใต้ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป ผู้ให้บริการระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางไซเบอร์ครบวงจรแก่ลูกค้าองค์กร ได้เร่งเดินหน้าพัฒนาบริการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการลงทุนทางด้านเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐาน การนำนวัตกรรมเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก ผนวกกับทีมงานที่มีประสบการณ์สูงจากหลากหลายองค์กรชั้นนำ ทั้งในและต่างประเทศซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านไซเบอร์โดยเฉพาะ เพื่อให้พร้อมเต็มที่ ที่จะดูแลลูกค้าองค์กรให้สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัลที่มีความท้าทายเพิ่มมากขึ้น  และล่าสุด เป็นที่น่ายินดีที่ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังด้านความมั่นคงปลอดภัย หรือ Security Operation Center (SOC) ของทรู ดิจิทัล ไซเบอร์ ซิเคียวริตี้ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 ซึ่งเป็นการยืนยันถึงคุณภาพการดำเนินงานที่เป็นไปตามมาตรฐานระดับโลกได้อย่างครบถ้วน มีการปฏิบัติใช้อย่างจริงจังทั้งระบบงานหลักและระบบงานสนับสนุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งการได้รับการรับรองดังกล่าว จะเสริมสร้างความมั่นใจยิ่งขึ้นแก่ลูกค้าองค์กรที่เลือกใช้บริการของทรู ดิจิทัล ไซเบอร์ ซิเคียวริตี้ ในการวางแผนป้องกัน เฝ้าระวัง และจัดการกับภัยคุกคามทางไซเบอร์สมัยใหม่ ช่วยลดความเสี่ยงและป้องกันเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กร ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากต่อความสำเร็จของธุรกิจในยุคปัจจุบันนี้” 

True-Digital-Group_ISO27001-2

คุณประวาลทอง ทองใหญ่ ณ อยุธยา ผู้จัดการฝ่ายรับรองระบบมาตรฐานฯ ในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง (ประเทศไทย พม่า ลาว กัมพูชา) บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ISO/IEC 27001:2013 เป็นมาตรฐานระดับสากล ในเรื่องความปลอดภัยทางข้อมูล ซึ่งวัตถุประสงค์ของการมอบใบรับรองนี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่าองค์กรที่ผ่านการตรวจประเมิน มีกระบวนการบริหารจัดการตามมาตรฐานความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับข้อกำหนดและข้อกฎหมาย อันมีส่วนสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งหมายถึงลูกค้า ผู้ถือหุ้น รวมถึงพนักงานในองค์กรด้วย ขอแสดงความยินดีแก่ความสำเร็จของกลุ่มธุรกิจ ไซเบอร์ ซิเคียวริตี้ ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป ที่ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังด้านความมั่นคงปลอดภัย สามารถผ่านการรับรองระบบมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ในครั้งนี้ อันพิสูจน์ให้เห็นว่าทรู ดิจิทัล ไซเบอร์ ซิเคียวริตี้ เป็นองค์กรที่มีการดำเนินงานตามขั้นตอน เพื่อปกป้องข้อมูลของผู้ใช้บริการ และข้อมูลสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความมั่นคงสูงสุด อีกทั้งขอให้รักษามาตรฐานนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบบริการอันเป็นเลิศให้แก่ลูกค้าในระยะยาวต่อไป”

โร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) ในฐานะหน่วยตรวจประเมิน ผู้ให้การรับรองที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ขอร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของ ทรู ดิจิทัล ไซเบอร์ ซิเคียวริตี้ และภูมิใจที่ได้ส่งมอบความสำเร็จในโอกาสนี้ 

บริการที่เกี่ยวข้อง