News

มาตรการควบคุมของ

บูโร เวอริทัส ประเทศไทย

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19
 

Apr. 1 2020

เรียน คุณลูกค้าทุกท่าน

เรากำลังจับตามองวิกฤตสถานการณ์ของโคโรน่าไวรัสหรือ Covid-19 อย่างใกล้ชิด รวมถึงความเสี่ยงและผลกระทบต่อทั้งผู้คนและธุรกิจ สิ่งที่เราคำนึงถึงเป็นอันดับแรกคือ สุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานของเรา ครอบครัวของพวกเขาและลูกค้าทุกท่าน บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรค เพื่อความปลอดภัยของพนักงานและลูกค้าของเรา ดังนี้

ข้อกำหนดสำหรับผู้เดินทาง
- บูโร เวอริทัส สั่งห้ามการเดินทางเพื่อธุรกิจและการต่อเครื่องในประเทศกลุ่มเสี่ยง (คำแนะนำจาก ISOS)
- หากพนักงานหรือครอบครัวของพนักงานมีประวัติการเดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยง จะต้องดำเนินการแจ้งกับทางบริษัทและกักตนเองเป็นเวลา 
  14 วัน หลังจากเดินทางกลับมา

ข้อกำหนดสำหรับสถานประกอบการของ บูโร เวอริทัส
- ทุกหน่วยงานและห้องปฏิบัติการมีมาตรการตรวจคัดกรองผู้มาติดต่อโดยการตรวจวัดอุณหภูมิ ซักประวัติการเดินทาง และจัดเตรียมแอลกอฮอลล์ล้างมือ
- หากมีการยืนยันพบผู้ติดเชื้อ Covid-19 จะมีการร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการฆ่าเชื้อบริเวณที่ทำงานทันที

ข้อกำหนดสำหรับพนักงาน
- ดำเนินการตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และหลีกเลี่ยงการพบปะในที่สาธารณะ งานสังสรรค์ และการรวมตัวทุกประเภท
- รักษาสุขอนามัยของตนเอง รวมถึงใช้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์และแอลกอฮอล์ล้างมือเมื่อจำเป็น
- ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายวันละ 2 ครั้ง
- ไอและจามอย่างเหมาะสม โดยการใช้ทิชชู่ปิดปากและจมูกเมื่อไอหรือจาม
- หากมีพนักงานคนใดมีอาการป่วยคล้าย Covid-19 จะต้องพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านและปรึกษาแพทย์โดยด่วน รวมถึงแจ้งผู้จัดการและ QHSE ในทันที

ข้อกำหนดสำหรับแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
- ดำเนินการตามข้อกำหนดสำหรับการปรับเปลี่ยนสถานที่ทำงาน (เช่นการทำงานที่บ้าน) การปรับเปลี่ยนเวลาทำงาน (เช่นการทำงานเป็นกะ) และการกระจายตัวของทีม
- เตรียมพร้อมในการสนับสนุนและส่งเสริมวิธีการแก้ปัญหาให้แก่ลูกค้า ในกรณีที่มีการงดการเดินทางหรือจำกัดการปฏิบัติการ (เช่นการตรวจสอบระยะไกล การทดสอบในห้องปฏิบัติการ ณ สถานที่อื่น และอื่น ๆ) 
- พิจารณาจัดเตรียมแรงงานเพื่อทำงานสำคัญและจัดการฝึกอบรมตามความเหมาะสม
- มองหาคู่ค้าทางเลือก หากไม่สามารถทำได้จะทำการเพิ่มระดับสินค้าคงคลัง

เราขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุนเราในสถานการณ์ที่ยากลำบากเช่นนี้