workers

การรับรอง

ความรับผิดชอบต่อสังคม

และแหล่งจัดซื้อทรัพยากร

ข้อกฏหมายและความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปกำลังกดดันให้องค์กรต้องเผชิญกับผลกระทบทางสังคม องค์กรต้องแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อแรงงานและแหล่งทรัพยากร รวมถึงการดำเนินการของห่วงโซ่อุปทาน

ไม่กี่ปีมานี้ ข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมและแหล่งจัดซื้อทรัพยากรขององค์กรต่าง ๆ ได้ถูกเผยแพร่มากขึ้นเรื่อย ๆ ผู้บริโภคต่างก็มีความกังวลเกี่ยวกับจริยธรรมและผลกระทบต่อสังคมจากการใช้จ่ายของพวกเขา ดังนั้น องค์กรต่าง ๆ จึงต้องสร้างความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคในการดำเนินการด้านแหล่งทรัพยากรและแรงงานขององค์กร

บูโร เวอริทัส ช่วยคุณตรวจสอบ รับรอง และแสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม การดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อแหล่งที่มาของวัสดุ การมีแหล่งทรัพยากรที่ยั่งยืนเข้มแข็งและการรับรองด้านความรับผิดชอบต่อสังคมจะช่วยให้องค์กรได้เปรียบในการแข่งขัน สร้างชื่อเสียงให้ดียิ่งขึ้น และสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า นักลงทุน และผู้บริโภค

Sedex and SMETA: พิสูจน์ว่าห่วงโซ่อุปทานมีการดำเนินการด้วยความรับผิดชอบ

The Supplier Ethical Data Exchange (Sedex) คือแพลตฟอร์มที่เป็นการร่วมมือกันเพื่อแบ่งปันข้อมูลแหล่งจัดซื้อที่มีความรับผิดชอบในห่วงโซ่อาหาร

สมาชิกของ Sedex หรือ SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) จะสามารถเข้าถึงทุกมุมมองของการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบสำหรับซัพพลายเออร์และห่วงโซ่อุปทาน บูโร เวอริทัส ให้การรับรองที่เป็นที่รู้จักทั่วโลกด้วยข้อกำหนด SMETA

 

AIM-PROGRESSตรวจสอบแหล่งทรัพยากรที่มีความรับผิดชอบ

AIM-PROGRESS คือพื้นที่สำหรับผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคและซัพพลายเออร์ที่ส่งเสริมการดำเนินการจัดซื้อจัดหาอย่างมีความรับผิดชอบและระบบการผลิตที่ยั่งยืน องค์กรใดที่ผ่านการตรวจสอบและได้เข้าเป็นสมาชิกของ SMETA แปลว่าพวกเขาให้ความสำคัญกับจริยธรรมอย่างยอดเยี่ยม

SA 8000: แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

การได้รับการรับรองจากมาตรฐาน SA 8000 เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าองค์กรมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม SA 8000 มีพื้นฐานมาจากมาตรฐานระบบการจัดการ ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าองค์กรมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเข้มงวด

บูโร เวอริทัส ให้การรับรอง SA 8000 แสดงให้เห็นว่าองค์กรได้ดำเนินการตามข้อปฏิบัติของสังคมที่ดีที่สุดในห่วงโซ่อุปทาน

ISO 45001:2018 พัฒนาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

การได้รับการรับรองจากมาตรฐาน ISO 45001:2018 แสดงให้เห็นว่าองค์กรได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การรับรอง มาตรฐาน ISO 45001 จาก บูโร เวอริทัส จะช่วยให้ธุรกิจของท่านประสบความสำเร็จในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน ช่วยป้องกันอุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของอาชีวอนามัยและความปลอดภัย