Thailand

OUR HISTORY

World

BUREAU VERITAS MISSION: BUILDING RELATIONSHIPS OF TRUST

ประวัติบริษัท

บูโร เวอริทัส ประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี 1989 เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นทางด้านผู้ให้การรับรองอิสระในส่วนของระบบการจัดการคุณภาพสำหรับ บูโร เวอริทัส สำนักงานใหญ่ก่อตั้งขึ้นในปี 1828 เป็นกลุ่มบริษัทที่ให้บริการด้านการตรวจสอบและตรวจประเมินตามข้อกำหนดและมาตรฐานด้านคุณภาพความปลอดภัยสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมเรามีลูกค้ามากกว่า 280,000 รายทั่วโลกมีสำนักงานใน 140 ประเทศสำนักงานและห้องปฏิบัติการ 850 แห่ง และมีพนักงานมากกว่า 33,000 คนทั่วโลกนอกจากนี้ บูโร เวอริทัส ยังได้รับการยอมรับและผ่านการรับรองด้านการตรวจสอบและตรวจประเมินตามข้อกำหนดและมาตรฐานต่างๆ จากสถาบันชั้นนำทั้งในและต่างประเทศทั่วโลกกว่าจะมาเป็น บูโร เวอริทัส

ก่อตั้ง ณ เมืองอันท์เวิร์บ ประเทศเบลเยี่ยม ในปี ค.ศ. 1828 โดยเป็นสำนักงานบริการข้อมูลข่าวสารสำหรับการประกันด้านการเดินเรือสมุทร ซึ่งมีภาระกิจเพื่อให้ผู้รับประกันธุรกิจการขนส่งทางเรือได้รับข้อมูลข่าวสารวันต่อวัน โดยคิดค่าประกันภัยในการใช้เป็นศูนย์กลางธุรกิจ และจัดเตรียมข้อมูลข่าวสารที่แม่นยำ เกี่ยวกับสถานะของเรือและอุปกรณ์

ในปี ค.ศ. 1829 บริษัทได้เปลี่ยนชื่อเป็น บูโร เวอริทัส เพื่อให้ตราสัญลักษณ์ของบริษัท ซึ่งหมายถึงสัญลักษณ์แห่งความจริง นอกจากนี้ในปีดังกล่าวยังมีการขึ้นทะเบียนเรือ 10,000 ลำแรกของบริษัท ต่อมาในปี ค.ศ.1830 มีการก่อตั้งสำนักงานสาขา ในประเทศฝรั่งเศส และในปี ค.ศ. 1833 ได้ดำเนินการย้ายสำนักงานใหญ่จากเมืองอันท์เวิร์บไปสู่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

จากความแข็งแกร่ง สู่ความมั่งคง บริษัท บูโร เวอริทัส ได้ขยายกิจการสู่บริการอื่นๆ เช่น “การควบคุมเกี่ยวกับวัสดุ" เพื่อตรวจสอบวัตถุที่ทำจากเหล็กและเหล็กในอุตสาหกรรมรถไฟ, รวมทั้งการตรวจสอบอุปกรณ์โรงงาน

ในปี ค.ศ. 1922 รัฐบาลฝรั่งเศสมอบความไว้วางใจให้บูโร เวอริทัส ในการให้การรับรองด้านความปลอดภัยการบินสำหรับเครื่องบินพลเรือน ในปี 1927 บูโร เวอริทัสได้ออกแบบบริการเพื่อตรวจสอบอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยการให้บริการตรวจสอบสภาพรถบัส รถโค้ช และรถบรรทุก

ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง
จากอดีตถึงปัจจุบัน บูโร เวอริทัสได้พัฒนาบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอันหลากหลาย บริการที่ครอบคลุมทุกด้านเพื่อมุ่งไปสู่ความสำเร็จในอนาคต
ค.ศ.1828 กำเนิดของบริษัท
ค.ศ.1830 - ค.ศ.1980 การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างกว้างขวาง
ค.ศ.1980 – ค.ศ.1990 การขยายกิจการ
ค.ศ.1990 – ค.ศ.2000 วิสัยทัศน์เกี่ยวกับกลยุทธ์และการควบรวมกิจการ
2000 – ปัจจุบัน การสร้างรูปแบบการเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ

ค.ศ.1828 กำเนิดของบริษัท
ในฤดูหนาวของปี ค.ศ.1821 เกิดลมมรสุมอย่างรุนแรงพัดผ่านทวีปยุโรป เป็นเหตุให้เรืออัปปางลง 2,000 ลำ และมีผู้เสียชีวิต 20,000 ราย เหตุการณ์ครั้งนั้นก่อให้เกิดหายนะต่อบริษัทประกันเป็นอย่างมาก บริษัทประกันจำนวนมากล้มละลายและสำหรับบริษัทที่รอดมาได้ก็ต้องเผชิญกับการแข่งขันอย่างดุเดือด ในช่วงระยะวลาที่คับขันนั้น ผู้รับประกันจำนวน 2 รายคือ Alexandre Delehaye and Louis van den Broek และ นายหน้าซื้อขายประกันอย่าง Auguste Morel ได้ก่อตั้ง Bureau de Renseignements pour les Assurances Maritimes (สำนักงานเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารสำหรับการประกันภัยเรือเดินสมุทร)

ก่อตั้ง ณ เมืองอันท์เวิร์บ ประเทศเบลเยี่ยม ในเดือนมิถุนายน ค.ศ.1828 โดยภารกิจของบริษัท เพื่อค้ำจุนผู้รับประกันแบบวันต่อวัน ด้วยค่าประกันภัยซึ่งแตกต่างในการใช้ศูนย์กลางธุรกิจที่แตกต่างกัน และจัดเตรียมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการตัดสินใจ เกี่ยวกับระดับความน่าเชื่อถือของเรือและอุปกรณ์ประกอบเรือ
แต่จะทำอย่างไรให้บริษัทมีความแตกต่างจากคู่แข่ง ด้วยวิธีการที่ทันสมัย

การบ่งชี้ถึงชนิดของการเดินเรือเดินสมุทรสามารถรับประกันได้ บันทึกของความเสี่ยง (3/3, 2/3, 1/3) ถูกลงไว้สำหรับเรือเดินสมุทรแต่ละลำ การพิจารณาการออกแบบโครงสร้างของเรือ คุณภาพของวัสดุ ความแข็งแกร่งของส่วนประกอบ อายุ การเกิดอุบัติเหตุครั้งล่าสุด และ การซ่อมบำรุงตัวเรือและสายระโยงเรือ

ในปี 1829 บริษัทได้เปลี่ยนชื่อเป็น บูโร เวอริทัส, การขึ้นทะเบียนครั้งแรกถูกเรียบเรียงขึ้น, ซึ่งรวมถึงเรือ 10,000 ลำ และ สัญลักษณ์ของความจริงถูกใช้เป็นโลโก้ของบริษัท

ความจริงและข้อพิสูจน์
ในปีค.ศ.1829 ตราสัญลักษณ์แรกเริ่งได้ถูกออกแบบโดย Achille Deveria และถูกแกะสลักโดย Jacques-Jean Barre สัญลักษณ์ดังกล่าวเป็นสัญลักษณ์ของผู้หญิงเปลือยกายซึ่งสื่อความหมายของความ จริง โดยวัตถุประสงค์ของพวกเขาได้อธิบายไว้อย่างชัดเจน ด้วยข้อความที่ว่า “ค้นหาความจริงและพูดออกมาโดยปราศจากความกลัวหรือการได้รับการอุปถัมภ์" (to seek the truth and tell it without fear or favor.)

ค.ศ. 1830 - ค.ศ.1980 การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างกว้างขวาง
ในปีค.ศ.1830 สำนักงานสาขาถูกสร้างขึ้นในกรุงปารีส แต่ในปีค.ศ.1833 กิจกรรมของบริษัทได้ขยายไปอย่างมาก ซึ่งสำนักงานใหญ่ของบริษัทถูกย้ายไปที่เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส

ภายใต้การบริหารงานแบบใหม่ บริษัทได้ก้าวจากความแข็งแกร่งสู่ความมั่นคง ซึ่งถูกแสดงให้เห็นในหนังสือรับรองฉบับแรก ไม่มีสิ่งใดทั้งในฝรั่งเศสและต่างประเทศ สามารถเปรียบเทียบกับคู่มือนี้(the Bureau Veritas Register) ในสาขาอุตสาหกรรมมากมาย ดังนั้นความจำเป็นโดยสมบูรณ์เพื่อบริษัทประกันและประโยชน์กับพาณิชย์นาวี พวกเราไม่เข้าใจว่าวิธีการนี้ไม่ได้รับประโยชน์จากรัฐบาลในการให้การปกป้องและแสดงความห่วงใย นอกจากประโยชน์ของมันในฐานะที่เป็นหลักอันได้รับความสนใจจากสาธารณชน
Underwriters’ magazine “Revue des Assurances", 1830

การปรากฎของบูโร เวอริทัส ได้รับการสังเกตจากสาขาอื่น บริษัทถูกอ้างอิงในนิยายของ Jules Verne 3 เรื่อง ได้แก่
· “20,000 Leagues under the Sea" (1869)
· “The Mysterious Island" (1874)
· “The Survivors of the Chancellor" (1875)
และชื่อของ “บูโร เวอริทัส" ก็ได้ถูกใส่ไว้ในพจนานุกรมภาษาฝรั่งเศส French dictionary Larousse และ พจนานุกรมของเวบสเตอร์ Webster's Revised Unabridged Dictionary (1913)

การขยายสาขาทั่วโลก
โดยปราศจากข้อสงสัย บทพิสูจน์ที่ดีที่สุดเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบูโร เวอริทัส คือการขยายสาขาเพิ่มมากขึ้นทั่วโลก โดยเริ่มจากทวีปยุโรป สู่อเมริกา และสุดท้ายครอบคลุมไปทั้วภาคพื้นยุโรป ด้วยการขยายของการปฏิวัติทางอุตสาหกรรม บูโร เวอริทัส ขยายขอบเขตการให้บริการ เริ่มต้นด้วยเหล็กและเหล็กกล้าซึ่งใช้ในการก่อสร้างเรือทำการตรวจสอบวัสดุโครงสร้างที่สถานที่ผลิต ในปีค.ศ.1910 มีบริการใหม่เกิดขึ้นคือ “การควบคุมวัสดุ" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบวัสดุทั้งหมดที่ถูกใช้ในอุปกรณ์อุตสาหกรรม เครื่องยนต์ดีเซล, หัวรถจักรและอุปกรณ์ที่คล้ายคลึงกัน รวมทั้งเกี่ยวกับด้านโรงงานด้วย

ในปีค.ศ.1922 รัฐบาลฝรั่งเศสให้ความไว้วางใจ บูโร เวอริทัส ในการให้การรับรองด้านความปลอดภัยการบินสำหรับเครื่องบินพลเรือน (เนื่องจากประสบการณ์ด้านการตรวจสอบเรือเดินสมุทร จึงเป็นเครื่องพิสูจน์ที่มีคุณค่าอย่างมาก) บริการใหม่เกี่ยวกับการบิน ได้ก่อตั้งขึ้นโดยกระบวนการที่สมบูรณ์ขึ้นอยู่กับการสำรวจอย่างเป็นไปตาม กำหนดเวลาซึ่งอ้างอิงตามข้อบังคับที่ถูกกำหนดขึ้น

ในทำนองเดียวกันความต้องการจากบริษัทประกันภัยเพื่อสำรวจด้านเทคนิคเป็นระยะๆ ของรถบัส รถโค้ช และ รถบรรทุก ในประเทศฝรั่งเศส นำไปสู่บริการด้านยานยนต์ในปีค.ศ. 1927

ในช่วงที่งานด้านก่อสร้างมีการเติบโตอย่าง รวดเร็ว ส่งผลให้จำนวนอุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้น ตามมาด้วยการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 ผู้รับประกันภัยตระหนักว่าพวกเขาไม่สามารถรับประกันที่ครอบคลุมความเสี่ยง อีกต่อไปได้ หากไม่มีการควบคุมอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในสถานที่นั้นๆ เป็นอีกครั้งหนึ่งที่บูโร เวอริทัส ตอบสนองตลาด และในปีค.ศ.1929 จึงเกิดบริการ “บริการควบคุมสำหรับการก่อสร้างและวิศวกรโยธา"

ในปีค.ศ.1932 บูโร เวอริทัส ได้ก่อตั้งห้องปฏิบัติการของเราเองที่ เมือง Levallois-Perret ใกล้กรุงปารีส สำหรับวิเคราะห์สารเคมีและการแยกแร่ออกจากโลหะ และทดสอบเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง

ค.ศ.1980 – ค.ศ.1990 การขยายกิจการ
ระหว่างปี ค.ศ. 1980 ถึงปี 1990 บูโร เวอริทัส ก่อตั้งบริษัทสาขา เพื่อตอบสนองความต้องการที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น

บริษัท ไบแวค (Bivac) – ในปีค.ศ. 1984 รัฐบาลของไนจีเรียได้ร่วมมือกับบูโร เวอริทัส เพื่อตรวจสอบสินค้าก่อนส่งสินค้าลงเรือ ในการนำเข้าสินค้าเข้าประเทศ ไบแวคเป็นแบรนด์ในธุรกิจใหม่ที่ท้าทายสำหรับบริษัท นับเป็นต้นแบบทางธุรกิจและนำไปยังประเทศอื่นๆ ในไม่ช้าเครือข่ายทั่วโลกถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อทำงานร่วมกับรัฐบาลทั่วโลก

บีวีคิวไอ ปัจจุบันคือ บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น โดยในปีค.ศ. 1988 ข้อบังคับด้านคุณภาพและการให้การรับรองมาตรฐานไอเอสโอ กลายเป็นประเด็นสำคัญสำหรับบริษัทหลายๆบริษัท ด้วยความต้องการในการได้รับการรับรองและตรวจสอบระบบจากองค์กรอิสระ ซึ่งบูโร เวอริทัสเป็นองค์กรที่มีความมั่นคงสามารถตอบสนองความต้องการดังกล่าวได้

เวอริทัส ออโต้ – ในปีค.ศ.1990 มีการก่อตั้งบริษัทสาขาเพื่อดำเนินการตรวจสอบรถยนต์ ในภายหลังได้มีการยกเลิกธุรกิจดังกล่าวลง

ค.ศ.1990 – ค.ศ. 2000 วิสัยทัศน์เกี่ยวกับกลยุทธ์และการควบรมกิจการ
ในปีค.ศ.1995 ผู้ถือหุ้นสองรายใหม่ อย่าง CGIP และ Poincar? Investissement, ได้เข้ามากระตุ้นในกิจกรรมของบูโร เวอริทัส ในขณะเดียวกัน สภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกมีพารพัฒนาอย่างรวดเร็ว การเติบโตทางเศรษฐกิจในอาเซียน และวิวัฒนาการของเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งในรัสเซียและยุโรปตะวันออก ต่างปรับเปลี่ยนกลไกตลาด ยิ่งไปกว่านั้น ในยุโรปและอเมริกาเหนือ การเติบโตซึ่งมุ่งเป้าไปที่ประเด็นด้านคุณภาพ สุขภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การจับมือร่วมกันเพื่อกำหนดกฎเกณฑ์ใหม่ๆซึ่งเป็นที่แพร่หลายอย่างมาก ประเทศพัฒนาอย่างรวดเร็วอย่างสหรัฐอเมริกา และ ยุโรป เริ่มวางแนวทางเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ของพวกเขา มาตรฐานได้ถูกเคลื่อนย้ายไปสู่กลุ่มโซ่อุปทาน (Supply Chain) ในขณะที่การพัฒนาเศรษฐกิจต้องการให้ผู้ผลิตสินค้าและวัตถุดิบในแต่ละส่วนของโลกดำเนินการระบบให้สอดคล้องตามบรรทัดฐานเดียวกัน

การควบรวมกิจการโดยหลัก
ในปีค.ศ.1996 เป็นปีที่สำคัญสำหรับบูโร เวอริทัส กับการรวมตัวหน่วยงานที่สำคัญในประเทศฝรั่งเศส ทำให้บูโร เวอริทัส เป็นผู้นำธุรกิจทางด้านการตรวจสอบและการรับรองมาตรฐานเกี่ยวกับการก่อสร้าง อาคาร หลังจากนั้นไม่นาน บูโร เวอริทัส ได้เข้าควบรวมกิจการในสองบริษัทซึ่งมีฐานะที่มั่นคง โดยในปีค.ศ.1998 ได้ควบรวมกิจการของบริษัท Acts Testing Lab (ACTS) ในประเทศสหรัฐอเมริกา และในปี 2001 ควบรวมบริษัท Merchandise Testing Laboratories (MTL) ในเอเชีย เป็นการเพิ่มขีดความสามารถหลักแบบใหม่ เพื่อเพิ่มช่องทางให้กับบริษัท โดยบูโร เวอริทัสได้วางตำแหน่งเพื่อเป็นผู้ให้การทดสอบสินค้าอุปโภคและบริโภคที่มั่น คง ปัจจุบัน แผนกให้บริการทดสอบสินค้าอุปโภคบริโภค เป็นหนึ่งในผู้นำตลาดของโลก ในการให้บริการทดสอบคุณภาพสินค้าอุปโภคบริโภคให้กับผู้ผลิตสินค้าอุปโภค บริโภคและผู้ค้าปลีก

ค.ศ.2000 – ปัจจุบัน การสร้างรูปแบบการเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ
ตลอดปีที่ผ่านมา บูโร เวอริทัส ได้พัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรเพื่อสร้างความเชื่อมั่นโดยมุ่งเน้นการตลาดที่ดี และรักษาแรงขับเคลื่อนในการเติบโตไปอย่างมั่นคง ในปัจจุบัน บูโร เวอริทัส มีธุรกิจทั้งสิ้น 8 กลุ่ม ประกอบด้วย

1. การการตรวจสอบเรือ และการตรวจสอบเรือ (Marine)
2. ด้านอุตสาหกรรม (Industry)
3. การตรวจสอบและการทวนสอบภายใน(Inspection and In-Service Verification)
4. สุขอนามัย ความปลอดภัย และ สิ่งแวดล้อม (Health Safety and Environment-HSE)
5. การก่อสร้าง (Construction)
6. การให้การรับรอง (Certification)
7. บริการทดสอบสินค้าอุปโภคและบริโภค(Consumer Product Services)ฃ
8. การตรวจสอบตามข้อกำหนดของรัฐบาลและการค้าระหว่างประเทศ (Government Services and International Trade)

บูโร เวอริทัส ประสบความสำเร็จใน 8 กลุ่มธุรกิจทั่วโลก ด้วยแนวทางดังนี้
1. มีการวางตำแหน่งทางการตลาด ของธุรกิจทั้ง 8 กลุ่มทั่วโลก ให้มีศักยภาพสูง และเติบโตอย่างมั่นคง
2. มีการวางตำแหน่งของความเป็นผุ้นำทั่วโลก ในแต่ละกลุ่มธุรกิจ
3. ความสามารถในการตอบสนองลูกค้าด้วยเครือข่ายระหว่างประเทศที่มีประสิทธิภาพและมีจำนวนมาก
4. ด้วยความชำนาญด้านเทคนิคอย่างลึกซึ้ง ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดย หน่วยรับรอง(Accreditation Bodies) และจากผู้เชี่ยวชาญที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
5. การขยายการเติบโตทางธุรกิจผ่านการควบรวมกิจการ

Where we come from…

Founded in Antwerp in 1828, in what is today Belgium, the Information Office for Maritime Insurance had a simple mission: to give shipping underwriters up-to-date information on premiums in use at commercial centers and provide precise information on the state of ships and equipment.

In 1829, the company was renamed Bureau Veritas, adopted the emblem of Truth as its official logo and published its first Register of some 10,000 ships. In 1833 the head office transferred from Antwerp to Paris, where a branch office was set up in 1830.

 
… Where we're going

What have we created since then?
 

The birth of the company, 1828

In the winter of 1821, violent storms raged across Europe causing some 2,000 shipwrecks and 20,000 deaths. The situation was disastrous for insurance companies. Most of them went bankrupt, and for those that survived the competition in coming years from newcomers in the market was particularly fierce. It was during this critical period that two underwriters, Alexandre Delehaye and Louis van den Broek, and an insurance broker, Auguste Morel, established the Bureau de Renseignements pour les Assurances Maritimes (Information Office for Maritime Insurance).
 
Founded in Antwerp (Belgium) in June 1828, the company had a simple mission: to keep underwriters up to date with the various premiums in use at different commercial centers and to provide all the necessary information for determining the level of confidence in ships and equipment.
 
But what set the company apart from the competition was its new methodology.
 
As well as indicating the type of navigation a vessel could undertake, a note of risk (3/3, 2/3, 1/3) was ascribed to each vessel. This figure was arrived at by considering a vessel's structural design, quality of materials, strength of scantlings, age, previous accidents, and state of maintenance of hull and rigging.
 
In 1829, the company was renamed Bureau Veritas, the first Register was published - which included 10,000 ships - and an emblem for Truth was adopted as the company insignia. 


The Truth and the testimony

The original insignia of 1829 was designed by Achille Deveria and engraved by Jacques-Jean Barre. It represented the female figure of Truth emerging naked from a well. The founders explained their reasoning in a letter that was distributed with each Register. Their aim was clearly stated: “to seek the truth and tell it without fear or favor.

Reaching a wider audience (1830-1980)

In 1830 a branch office was created in Paris. But by 1833 activity had expanded so much that the head office was transferred to the French capital.

Under new management the rejuvenated company went from strength to strength, as shown by this first testimonial: "Nothing either in France or overseas can be compared to this manual (the Bureau Veritas Register) in any industrial branch, so absolutely necessary to the insurer and so useful to the maritime commerce in general. We do not understand how this institution does not benefit from the government’s protection and solicitude for we consider it, beyond its usefulness, as being mainly of public interest."

Underwriters' magazine "Revue des Assurances", 1830
The Bureau's presence did not go unnoticed in other fields. The company was quoted in three Jules Verne novels:
- "20,000 Leagues under the Sea" (1869);
- "The Mysterious Island" (1874);
- "The Survivors of the Chancellor" (1875).
… and the name "Bureau Veritas" entered both the French dictionary Larousse and Webster's Revised Unabridged Dictionary (1913).

Worldwide expansion
Without doubt the best testimony to the vitality of Bureau Veritas was its increasing worldwide expansion - first throughout Europe, then to the Americas and finally to all the main ports of the other continents.
With the expansion of the Industrial Revolution, Bureau Veritas broadened its range of services. The introduction of iron and steel into ship building had made materials inspection at production sites crucial. In 1910 a new service was created, "Control of Materials". Its purpose was to examine all the materials used in everything from industrial equipment, to diesel motors, locomotives and the like, as well as the very factories themselves.
 
Then in 1922, the French government entrusted Bureau Veritas with the official control of airworthiness certificates for civil aircraft. (The company's substantial experience acquired in the maritime field had already proved most valuable.) The new Aeronautical Service established thorough procedures based on regular surveys with reference to specific rules. Similarly, requests from insurance companies for regular technical surveys of buses, coaches and trucks in France led to the creation of the Automobile Service in 1927.

With the increasing number of accidents during the construction boom that followed the First World War, insurers realized they could no longer cover the risks unless there were pre-existing controls in place. Again Bureau Veritas responded to the market, and in 1929 it established the "Control Service for Buildings & Civil Engineering".

By 1932 Bureau Veritas had established its own laboratories at Levallois-Perret near Paris for metallurgical and chemical analysis, and the testing of building materials.

 
Expanding entrepreneurship, 1980-1990

Between 1980 and 1990 Bureau Veritas set up a number of new subsidiaries in response to specific needs.

Bivac - In 1984 the government of Nigeria approached Bureau Veritas to deliver pre-shipment inspection of imports. It was a brand new business venture for the company, and one that it would quickly master and take to other countries. A global network was soon established to work with governments across the globe.

BVQI - Now Bureau Veritas Certification - By 1988, quality imperatives and ISO certification had become key issues for many companies. With the growing need for independent third party systems certification, Bureau Veritas was in a strong position to respond.

Veritas Auto - 1990 saw the creation of a major subsidiary to handle the regular inspection of motor vehicles. This activity was ceded a few years later.

Strategic vision and acquisitions, 1990-2010

In 1995, two new corporate shareholders, CGIP (now Wendel) and Poincaré Investissement injected fresh impetus into Bureau Veritas activities. At the same time, the global economic environment was evolving ever faster.

The Asian economic boom and the emergence of strong economies in Russia and Eastern Europe were transforming the market. Moreover, in Europe and North America, a growing focus on quality, health, safety and environmental issues arrived hand in hand with a proliferation of new regulations. Fast developing countries started aligning their regulations with those in the USA and Europe.

Standards began to move up the supply chain as developed economies demanded that their suppliers in other parts of the world comply to the same norms.

In this challenging environment, Bureau Veritas established a set of priorities based on external growth that helped strengthen its position in the more mature economies.

 

- 1996 was an important year with a significant merger in France: Bureau Veritas acquired CEP and became the French leader in conformity assessment of building construction.

- Shortly after, Bureau Veritas added a new core competence to its portfolio: Consumer Products Testing, by the acquisition of two well-established US firms with testing labs in Asia (ACTS and MTL).

- Between 2003 and 2007, via several acquisitions, the Group strengthened its services and presence in the fields of QHSE, construction and asset management, certification and in-service inspection in the US (acquisitions of Berryman & Henigar, Graham Marcus, Linhart Petersen Powers Associates, OneCis, OneBeacon, Clayton and NATLSCO), in the UK (Weeks and Casella), in Australia (Kilpatrick, Intico and IRC) and in Spain (ECA).

- In 2008, Bureau Veritas became one of the largest providers of mineral testing services worldwide (acquisitions of Amdel  in Australia and Cesmec in Chile and Peru)
On October 24, 2007, Bureau Veritas became listed on the Paris Stock Exchange.
The acquisition of Inspectorate in 2010 positioned Bureau Veritas among the top three global leaders within the commodities market. This strategic acquisition allowed the group to penetrate the oil and petrochemicals segment. It also extended its upstream position in mineral exploration and production related services to downstream services, particularly in international transport and trade.
 

Thanks to the addition of all these fields of activities between 1990 and 2010, Bureau Veritas offers its clients the widest range of services available in the testing, inspection and certification industry.

 

Building solid growth platforms, 2010 onwards

In the past few years, Bureau Veritas has streamlined its organization to enable a better market focus and keep a strong growth momentum. The Group is now structured along 8 global businesses :

·Marine

·Industry

·Inspection and In-Service Verification

·Construction

·Certification

·Commodities

·Consumer Product Services

·Government Services and International Trade


 Bureau Veritas has achieved a strong competitive edge in its 8 global businesses, with:

- All 8 global businesses positioned on markets with high potential and significant growth.
- Worldwide leadership positions in each one of these businesses.
- The ability to leverage an efficient and dense international network.
- An in-depth technical expertise recognized by relevant authorities and accreditation bodies.

Leading the way

Strong organic growth and more than 100 acquisitions in the past 20 years have pushed us into a leadership position on our market and given us a broad and unrivalled expertise in QHSE management issues.

Now we would like to share this expertise with you.