News

ท่านพร้อมรับมือกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 มากน้อยแค่ไหน?

Apr. 30 2020

บริษัท บูโร เวอริทัส ต้องการทราบมุมมองการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจของท่าน

BCM Survey

การแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส (Covid-19) สร้างความประหลาดใจให้แก่ผู้คนทั่วโลก แต่ละองค์กรมีระดับการรับมือกับภาวะวิกฤตนี้แตกต่างกันไป จากไม่วางแผนใดๆ เพื่อรับมือกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจนถึงการออกมาตรการความต่อเนื่องทางธุรกิจอย่างจริงจัง เพื่อต่อสู้กับปัญหาการหยุดชะงักในเชิงรุก

บริษัทฯ ขอเชิญท่านแบ่งปันประสบการณ์ของบริษัทฯ ท่าน เพื่อเปรียบเทียบจุดยืนของท่านกับองค์กรอื่น โดยใช้เวลาทำแบบสำรวจเพียง 10 นาที ผลสำรวจจะถูกแบ่งปันให้กับผู้เข้าร่วมทุกท่าน ทั้งนี้ คำตอบของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ

หมายเหตุ: แบบสำรวจเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับภาษาไทยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ :)