sustainability

News

บูโร เวอริทัส ได้รับการจัดอันดับจาก S&P Global ให้เป็นองค์กรระดับ Gold Class และเป็นธุรกิจที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

Feb. 10 2021

บูโร เวอริทัส ถูกพิจารณาให้อยู่ในระดับ Gold Class จากการจัดอับดับของ S&P Global ในปีค.ศ. 2021 ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับองค์กรที่ได้รับการประเมินว่ามีความยั่งยืนอยู่ในระดับยอดเยี่ยม ทำให้เรากลายเป็นที่ยอมรับทั่วโลกไปฐานะผู้นำองค์กรด้านการดำเนินการอย่างยั่งยืน

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา S&P Global หรือสถาบันจัดอันดับระดับโลกได้ประกาศอันดับ The Sustainability Yearbook ของปีค.ศ. 2021 ออกมา ซึ่งพิเศษกว่าทุกปีด้วยการเพิ่มรางวัล S&P Global Sustainability Awards เป็นครั้งแรก !

2021 rankings แสดงให้เห็นว่า บูโร เวอริทัส มีการดำเนินการอย่างยั่งยืนอยู่ในระดับยอดเยี่ยม องค์กรของเราได้รับการพิจารณาว่าอยู่ในระดับ Gold Class เช่นเดียวกับการเป็นผู้ขับเคลื่อนอุตสาหกรรม เรากลายเป็นองค์กรที่มีจุดแข็งด้านการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกปี

Sustainability awards from S&P global

The Sustainability Yearbook 2021 รวบรวมข้อมูล 7,000 องค์กรจาก 61 หมวดอุตสาหกรรมใน 40 ประเทศทั่วโลก โดยประเมินจาก Corporate Sustainability Assessment (CSA) ของปีค.ศ. 2020 จากจำนวนองค์กรทั้งหมดนี้ มีเพียง 631 องค์กรที่มีคะแนนอยู่ในระดับต้นเท่านั้นที่ได้รับการบันทึกอยู่ใน Yearbook ของปีนี้ รวมถึงองค์กรระดับ Gold Class ทั้ง 70 แห่งด้วย

รางวัลนี้ช่วยยืนยันถึงความมุ่งมั่นของ บูโร เวอริทัส ในการมุ่งสู่องค์กรที่มีความยั่งยืน สอดคล้องกับปณิธานของเรา "Business to Business to Society" เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในแง่ของความยั่งยืนภายใน และเป็นต้นแบบในระดับอุตสาหกรรม เราสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีการดำเนินการอย่างยั่งยืน เพื่อบรรลุแนวคิดนี้ เราจึงพัฒนาบริการ Green Line ซึ่งมอบทางเลือกที่ยั่งยืนและช่วยให้ท่านสามารถรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่น

ดูคะแนน ESG ของ บูโร เวอริทัส ที่ได้รับการประเมินจาก S&P GLOBAL

ดูข้อมูลเพิ่มเติม