News

บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

(Southern Concrete Pile Public Co., Ltd.)

รับมอบใบรับรองระบบ ISO 9001:2015

Oct. 2 2020

Southern Concrete Pile 1

 

กทม. | บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจออกแบบ ผลิต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตหล่อสำเร็จ (ผลิตภัณฑ์คอนกรีตเสริมเหล็กทุกชนิด, ผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงทุกชนิด, คอนกรีตอัดแรงสปัน, เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จแบบแรงเหวี่ยง) พร้อมทั้งบริการติดตั้ง ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานข้อกำหนดที่เข้มงวดของระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 จนได้รับมอบใบรับรองจาก บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี คุณสุเมธ หุตินทรวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายการพาณิชย์ เป็นผู้มอบ

Southern Concrete Pile2

บริษัทฯ ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง และขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจให้ บูโร เวอริทัส เป็นผู้ให้บริการรับรองระบบมาตรฐานดังกล่าว มา ณ โอกาสนี้

For more information

(+66) 2670 4800

sale.support@bureauveritas.com