working women

News

เฉลิมฉลองวันสตรีสากล 2564 ในแบบของ บูโร เวอริทัส !

Mar. 8 2021

วันที่ 8 มีนาคมของทุกปีคือวันสตรีสากลหรือ International Woman's Day ซึ่งเป็นวันที่ทั่วโลกตระหนักถึงความสำเร็จด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของผู้หญิงทุกคน โดยในปีนี้ บูโร เวอริทัส แสดงเจตนารมณ์ในการรณรงค์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขปัญหาที่สตรีได้รับผลกระทบในเหตุการณ์ปัจจุบัน ด้วยการยกมือขวาพร้อมข้อความบนเซลฟี่การ์ดภายใต้แนวคิด Choose To Challenge

ที่ บูโร เวอริทัส เรามุ่งมั่นที่จะก้าวข้ามปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเพศและสร้างความตระหนักรู้เพื่อต่อกรกับอคติทั้งปวง คนของเรายังคงเลือกที่จะก้าวเดินในเส้นทางที่ท้าทาย และช่วยสร้างโลกที่ดีกว่าเดิม