การยกระดับประสิทธิภาพในการใช้พลังงานเป็นวิธีการที่สามารถรับประกันอนาคตของธุรกิจได้ ด้วยการเปลี่ยนไปใช้แหล่งพลังงานที่ไม่ใช้คาร์บอน และลดการใช้พลังงานโดยรวมลง จะช่วยลดต้นทุนและเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าได้รับการรับรองด้านสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบัน ธุรกิจทั่วโลกกำลังเผชิญกับจุดเปลี่ยนสำคัญด้านการจัดการพลังงาน เนื่องจากภาวะการเปลี่ยนแปลงอุณภูมิ (Climate change) ที่นับวันจะยิ่งเร็วขึ้น และราคาของพลังงานที่พร้อมจะปะทุได้ทุกเมื่อ องค์กรมีเพียง 2 ทางเลือกที่จะลดการปล่อยคาร์บอน คือ การลดใช้พลังงาน หรือการเปลี่ยนไปใช้พลังงานทางเลือกที่ยั่งยืนแทน

ด้วยมาตรฐานระบบจัดการพลังงาน ISO 50001 สามารถช่วยตรวจตราการใช้พลังงานขององค์กร และปลดล็อคศักยภาพในการประหยัดพลังงานที่เป็นไปได้ บูโร เวอริทัส ให้บริการรับรองระบบการจัดการพลังงาน ซึ่งเป็นกระบวนการที่ช่วยให้องค์กรลดใช้พลังงานและประหยัดต้นทุนได้ดียิ่งขึ้น

 • แสดงให้เห็นว่าปฏิบัติตามข้อกำหนด

  ด้วย ISO 50001 มาตรฐานสำหรับการจัดการพลังงานที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

 • เพิ่มพูนชื่อเสียงขององค์กร

  ด้วยการแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนที่จะยึดมั่นในความยั่งยืน

 • ตัวรับประกันอนาคตขององค์กร

  ด้วยการจัดการกับความท้าทายในการใช้พลังงานที่กำลังจะเกิดขึ้นตั้งแต่วันนี้

 • ค้นพบโอกาสในการลดต้นทุน

  ด้วยการปรับใช้พลังงานอย่างเหมาะสม

ลดคาร์บอนฟุตพริ้นด้วยการประยุกต์ใช้ ISO 50001

ด้วยเหตุที่ปัญหา climate change กลายเป็นประเด็นสำคัญในโลกธุรกิจ หลายองค์กรจึงเริ่มมองหาวิธีการลดใช้พลังงานกันอย่างจริงจัง

อ่านต่อ

ภาพรวมของ ISO 50001

ISO 50001 คือ มาตรฐานการจัดการพลังงานสากล ด้วยการดำเนินการตามระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 ช่วยสร้างข้อกำหนดด้านพลังงานด้วยเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมและกระบวนการที่ทำให้ประสบผลสำเร็จ การรับรอง ISO 50001 จาก บูโร เวอริทัส จะช่วยให้องค์กรได้แสดงออกถึงคำมั่นสัญญาที่จะบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน

ลดต้นทุนด้านพลังงานด้วย ISO 50001

การปฏิบัติตามระบบการจัดการพลังงานที่ครบครันจะช่วยให้องค์กรสามารถตรวจตรา จัดการ ทำนาย และลดการใช้พลังงานได้ อ้างอิงจากการประเมินตนเอง ท่านสามารถสร้างข้อกำหนดและระบบการจัดการพลังงานที่จะช่วยนำองค์กรไปสู่การลดการใช้พลังงานและลดต้นทุนได้มากกว่าเดิม

มุ่งสู่จุดสูงสุดของการแข่งขันด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและเป้าหมายการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพได้กลายเป็นสิ่งที่ยากขึ้น องค์กรหัวก้าวหน้าควรมีแนวคิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ISO 50001 เวอร์ชั่นล่าสุดถูกปรับให้เข้ากับความต้องการของธุรกิจในสมัยนี้มากยิ่งขึ้น และมีโครงสร้างชั้นสูงที่มีความคล้ายคลึงกับ ISO 14001 Environmental Management System standard ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถใช้แนวทางที่สอดคล้องกันเพื่อจัดการกับสิ่งแวดล้อมต่อไป

ปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วย ISO 50001

การจัดการพลังงานเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยจัดการกับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ (Climate change) และเสริมให้ธุรกจมีความยั่งยืนมากขึ้น ด้วยระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 ท่านจะสามารถชูการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพให้เป็นตัวสำคัญในแผนพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร ทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อทั้งธุรกิจในด้านการลดต้นทุนและสร้างชื่อเสียงให้กับองค์กร รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมด้วย


นอกเหนือจากบริการการรับรองแล้ว บูโร เวอริทัสฯ ยังมี หลักสูตรฝึกอบรม ISO 50001 เพื่อการปฏิบัติตามและรักษามาตรฐานของระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001