31012018-1

News

วันที่ 31 มกราคม 2561

บริษัท โรงงานแม่รวย

ผู้ผลิตถั่วโก๋แก่ รับมอบ

ISO 9001:2015 และ HACCP

Jan. 31 2018

บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ให้การรับรองระบบมาตรฐานแก่ บริษัท โรงงานแม่รวย จำกัด โดยคุณสุเมธ หุตินทรวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายการพาณิชย์ มอบใบรับรองให้กับคุณจุมภฏ รวยเจริญทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงงานแม่รวย จำกัด ในระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 ระบบบริหารงานคุณภาพ เวอร์ชั่นล่าสุด และมาตรฐาน HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร ภายใต้ขอบข่ายการรับรองการวิจัย พัฒนา การผลิตผลิตภัณฑ์ถั่วของบริษัทฯ ณ บริษัท โรงงานแม่รวย จำกัด แสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพฯ

บริษัท โรงงานแม่รวย จำกัด ผู้ผลิตขนมขบเคี้ยวที่รู้จักกันอย่างยาวนานคือ ถั่วโก๋แก่ ภายใต้สโลแกน "ความเป็นเลิศ" ที่มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทอันดับหนึ่ง ในตลาดขนมขบเคี้ยวภูมิภาคเอเชีย เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกค้าทั่วโลกได้ลิ้มรสถั่วกรอบแสนอร่อย และของขบเคี้ยวอื่นๆด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งเทคโนโลยีการผลิตทันสมัย ปัจจุบันมีตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศถึง 17 ประเทศ และยังคงส่งออกผลิตภัณฑ์สู่ประเทศต่างๆ กว่า 50 ประเทศ และยังคงมุ่งมั่นที่จะขยายฐานการผลิตทั้งในส่วนที่มีอยู่เดิม และตลาดใหม่ๆ ในต่างประเทศอีกมากมาย