10062019

News

10 มิถุนายน 2562

ทรัพย์ทวี เอ็นจิเนียริ่ง

ผู้นำเข้ารถสามล้อ “แชมป์” รายเดียวในไทย

รับมอบระบบคุณภาพ ISO 9001:2015

Jun. 10 2019

กรุงเทพฯ | บริษัท ทรัพย์ทวี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตรซึ่งผลิตจากโรงงานอันทันสมัยภายใต้ลิขสิทธิ์เทคโนโลยีจากยุโรป เป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั่วโลกกว่า 50 ปี ในแบรนด์ "แชมป์" และเป็นผู้นำเข้าเพียงผู้เดียวในประเทศไทย ให้ความไว้วางใจ บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (BVC) เป็นผู้ให้การรับรองระบบ ISO 9001:2015

คุณสุเมธ หุตินทรวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายการพาณิชย์ บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด มอบใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 ให้แก่คุณนพดล เหล่าดำรงกุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรัพย์ทวี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ในขอบข่ายการรับรองการจัดจำหน่ายและให้บริการรถแทรกเตอร์ รถตักล้อยาง รถสามล้อเครื่อง รถสามล้อไฟฟ้า การประกอบรถสามล้อเครื่องและสามล้อไฟฟ้าของบริษัทฯ และขอบข่ายการจัดจำหน่ายรถแทรกเตอร์และรถตักล้อยาง รวมถึงการประกอบตัวรถของโรงงาน ณ สำนักงาน บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บริษัทฯ ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาองค์กรให้เติบโตในระดับมาตรฐานสากลต่อไป