04122018

News

วันที่ 4 ธันวาคม 2561

UOB โชว์ความแข็งแกร่งด้านความปลอดภัยระบบการเงินออนไลน์

รับมอบมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013

Dec. 4 2018

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์ชั้นนำที่แข็งแกร่งในภูมิภาคเอเชีย เสริมความเชื่อมั่นด้านบริการการเงินออนไลน์ รับมอบระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ในขอบข่ายการจัดการและการดำเนินงานของระบบ ICAS และ BAHTNET ที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งรองรับการให้บริการของธนาคาร ยูโอบี (มหาชน)

คุณประวาลทอง ทองใหญ่ ณ อยุธยา ผู้จัดการฝ่ายรับรองระบบมาตรฐาน บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) มอบใบรับรองระบบ ISO/IEC 27001:2013 ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ให้แก่คุณตัน ชุน ฮิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของธนาคารฯ อาทิ คุณสัญชัย อภิศักดิ์ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงินและสนับสนุนธุรกิจธนาคาร คุณสิริมา เตชะรุ่งนิรันดร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่เทคโนโลยีและปฏิบัติการ และ บริษัท แมกซิมัส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ที่ปรึกษาร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย ณ สำนักงานใหญ่ธนาคารยูโอบี สาทร กรุงเทพฯ