Food & Agriculture

กระบวนการผลิต

และแปรรูปอาหาร

ข้อกฎหมายที่เข้มงวดและความระมัดระวังที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภคกำลังทำให้การเรียกคืนสินค้าทั่วโลกมีเพิ่มมากขึ้น เราช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตอาหารเพื่อหลีกเลี่ยงผลลัพธ์ทางลบและการปนเปื้อนในสินค้า

มุ่งเน้นที่ความปลอดภัยเพื่อปกป้องชื่อเสียงของคุณ

ความท้าทายของคุณ

ปัจจุบันมีอัตราสินค้าปนเปื้อนและการเรียนคืนสินค้าสูงขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลต่อการขาดทุนอย่างร้ายแรง ข้อกฎหมายที่เข้มงวดขึ้น การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน และความกังวลของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นคือสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหาเหล่านี้ หากคุณเป็นผู้ผลิตอาหารและมืออาชีพด้านการแปรรูปอาหาร คุณจะต้องปกป้องห่วงโซ่อาหารของคุณเพื่อทำให้แน่ใจว่าแหล่งอาหารของคุณมีวิธีปฏิบัติที่ปลอดภัยและมีคุณภาพมากพอ ยิ่งไปกว่านั้น คุณยังต้องการเข้าสู่ตลาดสากลโดยปราศจากชื่อเสียงด้านลบที่เป็นผลจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมาย

เราจะสนับสนุนคุณได้อย่างไร

เราให้บริการทดสอบ ตรวจสอบ และการรับรองที่คุณจำเป็นต้องใช้ในการปกป้องห่วงโซ่อาหารของคุณ รวมถึงทำให้แน่ใจว่าคุณมีวิธีปฏิบัติที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ

 • บริการห้องปฏิบัติการเพื่อสร้างความแน่ใจในคุณภาพและความปลอดภัยของวัตถุดิบ
  เราทดสอบสินค้าของคุณในห้องปฏิบัติการของเราเพื่อรับรองว่าวัตถุดิบที่ถูกใช้ในสินค้านั้นผ่านมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยระดับสูง
 • บริการห้องปฏิบัติการสำหรับการเจาะเข้าสู่ตลาด
  เราให้บริการทดสอบเพื่อเป็นกุญแจในการเข้าสู่ตลาดสากล รวมถึงฉลากรับรองสารก่อภูมิแพ้ของอาหารในยุโรป 
 • การตรวจสอบด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย และการตรวจสอบที่กำหนดเองได้
  เรามีการตรวจสอบที่กำหนดเองได้และการตรวจสอบด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยที่จะช่วยยืนยันความยอดเยี่ยมของกระบวนการผลิตและแปรรูปอาหารของคุณ
 • โครงการทดสอบอาหารของภาครัฐ
  เราให้บริการทดสอบอาหารของภาครัฐ รวมทั้งสำนักงานตรวจสอบอาหารแคนาดา(CFIA) เพื่อช่วยปกป้องคุณภาพและความปลอดภัยตลอดทั้งห่วงโซ่อาหารของพวกเขา