14-agriculture-and-food-market

อาหาร

อุตสาหกรรมอาหารทั่วโลกกำลังเผชิญกับความต้องการด้านความปลอดภัยและคุณภาพของอาหารที่เพิ่มมากขึ้น เราช่วยให้คุณตอบสนองต่อความต้องการเหล่านี้ โดยที่ลดความเสี่ยงและปกป้องชื่อเสียงของแบรนด์ไปพร้อมกัน

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร

ความท้าทายของคุณ

กระบวนการอย่างไร และสามารถเก็บรักษาคุณภาพไว้ได้นานแค่ไหน หากคุณคือผู้ประกอบการด้านอาหาร คุณจะต้องแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบอย่างเป็นรูปธรรม ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นสามารถสืบที่มาได้ และปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่เข้มงวด ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้เป็นขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อนเป็นอย่างมากสำหรับห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก

เราจะสนับสนุนคุณได้อย่างไร

เราให้บริการทดสอบ ตรวจสอบ และให้การรับรองแบบครบวงจร เพื่อให้แน่ใจว่าอาหารจากฟาร์มสู่จานของคุณจะได้มาตรฐานด้านความปลอดภัยและมีคุณภาพที่ดี

 • การผลิตอาหาร
  บริการของเราเช่นการตรวจสอบคุณภาพและปริมาณ การทดสอบดินและเมล็ดพันธุ์ การวิเคราะห์ยากำจัดศัตรูพืช และการรับรองด้านการปฏิบัติอย่างมีความรับผิดชอบ ช่วยสนับสนุนฟาร์มของคุณ แสดงให้เห็นถึงความยั่งยืน และเป็นกุญแจในการก้าวเข้าสู่ตลาดสากล 
  READ MORE
 • กระบวนการผลิตและแปรรูปอาหาร
  บริการของเราเช่นการทดสอบโภชนาการและสารตกค้าง การรับรองการปฏิบัติงานที่ยอดเยี่ยม และการตรวจตราห่วงโซ่อาหารแบบดิจิทัล ช่วยสร้างความมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของคุณจะมีความปลอดภัยและได้มาตรฐานคุณภาพ รวมทั้งปฏิบัติตามข้อกฎหมายอีกด้วย
  READ MORE
 • อาหารในอุตสาหกรรมค้าปลีก การบริการ และการโรงแรม
  บริการของเรา เช่นการทดสอบจุลินทรีย์ เทคโนโลยีการตรวจสอบตนเองแบบดิจิดัล และการตรวจสอบความสอดคล้องของแบรนด์ ช่วยเพิ่มพูนและปกป้องชื่อเสียงของคุณได้อย่างดี
  READ MORE