fruits

อาหาร

ในอุตสาหกรรมค้าปลีก

การบริการ

และการโรงแรม

ผู้บริโภคที่มีความตระหนักรู้มากขึ้นกำลังกดดันให้อุตสาหกรรมอาหารแสดงความรับผิดชอบในวิธีปฏิบัติมากขึ้น เราช่วยสร้างความแน่ใจว่าอาหารของคุณนั้นปลอดภัย มีคุณภาพ และสืบแหล่งที่มาได้ตามความต้องการของลูกค้าของคุณ

ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในการสืบที่มาของสินค้า

ความท้าทายของคุณ

ผู้บริโภคในปัจจุบันพิถีพิถันกับอาหารที่พวกเขารับประทานมากขึ้น และกำลังสร้างความกดดันอุตสาหกรรมอาหารให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมมากยิ่งขึ้น แต่ห่วงโซ่อาหารทั่วโลกนั้นมีความซับซ้อนและพันกันยุ่งเหยิงซึ่งทำให้การสืบที่มาของสินค้ามีความยุ่งยากมาก หากคุณคือผู้จัดจำหน่ายอาหาร และ/หรือเจ้าของร้านอาหาร คุณจะต้องแน่ใจว่าอาหารของคุณนั้นปลอดภัยและมีคุณภาพ รวมถึงแสดงให้เห็นว่าสามารถสืบที่มาของสินค้าได้ในทุกกระบวนการ และคุณยังต้องการปฏิบัติตามข้อกฏหมายที่เคร่งครัดในขณะที่ปกป้องชื่อเสียงแบรนด์ของคุณด้วย

เราจะสนับสนุนคุณได้อย่างไร

เราให้บริการทดสอบ ตรวจสอบ และการรับรองที่คุณต้องใช้ในการทำให้แน่ใจว่าอาหารของคุณมีคุณภาพ ความปลอดภัย และสืบที่มาได้

 • บริการห้องปฏิบัติการสำหรับความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
  เราให้บริการทดสอบในห้องปฏิบัติการเพื่อทำให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ของคุณมีความปลอดภัยและปฏิบัติตามข้อกำหนด ตัวอย่างเช่นด้วยการติดฉลากโภชนาการ
 • แก้ปัญหาด้านห่วงโซ่อุปทานเพื่อควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย
  เรามอบวิธีแก้ปัญหาดิจิทัลที่จะแสดงให้เห็นถึงคุณภาพและความปลอดภัยตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งรวมถึงซัพพลายที่ปลอดภัย แพลตฟอร์มดิจิทัลที่เกิดจากความร่วมมือกันของเรา ที่จะช่วยลดความเสี่ยงด้านห่วงโซ่อุปทานด้วย
 • การตรวจสอบอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวก
  เราตรวจสอบอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อทำให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อกฎหมายสากลที่ว่าด้วยสุขอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
 • วิธีการแก้ปัญหาดิจิทัลของการสืบที่มาของสินค้า
  เรามอบวิธีการแก้ปัญหาดิจิทัลเพื่อทำให้แน่ใจว่าสามารถสืบแหล่งที่มาและแหล่งกำเนิดของอาหารได้ อุปกรณ์ในการสืบค้นแหล่งที่มาของอาหารของเราช่วยให้ลูกค้าของคุณพิสูจน์แหล่งที่มาและคุณภาพอาหารของคุณได้