aerospace

อุตสาหกรรมอวกาศยาน

อุตสาหกรรมอวกาศยานได้รับผลกระทบจากระบบเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม จึงทำให้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว นวัตกรรมทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิดัล และผ่านการสร้างมูลค่าให้กับบริการแบบใหม่ ๆ การสร้างความแน่ใจว่าคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดควบคู่ไปกับข้อกฎหมายทั้งของท้องถิ่นและสากลจึงกลายเป็นเรื่องที่สำคัญมากกว่าที่เคย

ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงข้อปฏิบัติในอุตสาหกรรมอวกาศยาน

ความท้าทายของคุณ

เพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขัน ความต้องการที่มากขึ้น และความเป็นสากลอย่างต่อเนื่องกำลังเปลี่ยนวิถีการปฏิบัติงานของสายการผลิตอวกาศยาน ด้วยความซับซ้อนของข้อกำหนดเพื่อตอบสนองข้อกฏหมายด้านท้องถิ่น สากล และผู้บริโภค การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงความท้าทายทางข้อกฏหมายอย่างมีนัยยะสำคัญ

เราจะสนับสนุนคุณได้อย่างไร

บูโร เวอริทัส ให้บริการด้านข้อปฏิบัติที่หลากหลายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอวกาศยาน ทำงานร่วมกันกับผู้ผลิตและผู้ประกอบการอย่างใกล้ชิดเพื่อลดความเสี่ยง และตอบสนองต่อข้อกฎหมาย ควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของอุตสาหกรรมประเภทนี้

  • การจัดการกระบวนการ  เราช่วยสร้างความมั่นใจได้ว่าระบบการจัดการของคุณนั้นได้รับการรับรอง และคุณมีทักษะและการดำเนินการประเมินและจัดการมันอย่างมีประสิทธิภาพ ทีมของเราสามารถทำงานร่วมกับคุณเพื่อตรวจสอบว่าการพัฒนาสินค้าใหม่ของคุณนั้นมีพื้นฐานจากกระบวนการที่ยอดเยี่ยม เช่น  APQP และแบ่งปันมันกับลูกค้าและซัพพลายเออร์ของคุณ ในขณะที่ทุกการดำเนินการของคุณได้รับการรับรอง

  • การผลิตเครื่องมือ  จากการประเมินความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการจัดการคุณภาพของซัพพลายเออร์ บูโร เวอริทัส ช่วยให้คุณแน่ใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ สิ่งอำนวยความสะดวก และระบบของคุณมีคุณภาพ และตรงตามมาตรฐานตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน

  • ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด บริการของเราช่วยให้คุณแน่ใจในประสิทธิภาพของการจัดการความมั่นคง สุขภาพและความปลอดภัย และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการปฏิบัติการอย่างปลอดภัยและการรับมือกับสารเคมีอันตราย การจัดการความเสี่ยงของอุตสาหกรรมและมาตรวัดความปลอดภัยของข้อมูล 

Bureau Veritas takes on aviation & aerospace market challenges