logistic

การขนส่ง

และโลจิสติก

ผู้มีส่วนร่วมในระบบห่วงโซ่การขนส่งต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่รัดกุมในขณะที่ขนส่งสินค้าไปยังจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัย บูโร เวอริทัส ทำงานร่วมกันกับลูกค้าเพื่อตอบสนองมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด

รับประกันความปลอดภัย

และปฏิบัติตามข้อกำหนดเมื่อขนส่งสินค้าสู่สากล

ความท้าทายของคุณ

ตู้คอนเทนเนอร์กลายมาเป็นภาชนะหลักที่ใช้ขนส่งสินค้าในปัจจุบัน เมื่อต้องขนส่งสินค้า ความปลอดภัยคือความสำคัญลำดับแรก โดยเฉพาะสินค้าที่มีความอันตราย ผู้จำหน่ายตู้คอนเทนเนอร์ต้องดำเนินการตามข้อกำหนดมากมายของทั้งในและนอกประเทศ เช่นเดียวกับความต้องการจากลูกค้าและอุตสาหกรรม ผู้จำหน่ายตู้คอนเทนเนอร์จำเป็นต้องใช้การตรวจสอบและการจำแนกประเภทของการบริการที่จะตอบสนองต่อข้อกำหนด ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดหรือต้องการอะไรก็ตาม

เราจะสนับสนุนคุณได้อย่างไร

เราเพิ่มคุณค่าให้กับธุรกิจของคุณ เรามีความรู้ที่กว้างขวางและเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรองในด้านการตรวจสอบอุปกรณ์การขนส่งทั่วโลก

 • การอนุมัติประเภทและการตรวจสอบเบื้องต้น
  tank containers ส่วนใหญ่ในตลาดถูกตรวจสอบเบื้องต้นและให้การรับรองโดย บูโร เวอริทัส เราปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์โดยสร้างบรรจุภัณฑ์ที่ขับเคลื่อนกลไลตลาดและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าจำนวนมาก
 • การตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ตามกฏหมายที่รวมอยู่ในบริการ
  เราให้บริการตรวจสอบเป็นครั้งคราวสำหรับ portable tanks, tank swap-bodies และ tank containers อย่างเป็นกลางและยอดเยี่ยม
 • การตรวจสอบด้วยความสมัครใจ
  หากท่านเจ้าของกิจการต้องการ เราสามารถให้การตรวจสอบ portable tanks, tank swap-bodies และ tank containers แบบสมัครใจและไม่มีข้อกำหนดได้ โดยมุ่งเน้นที่การขนส่งสินค้าที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตราย
 • ตู้คอนเทนเนอร์ – บริการด้านกฏหมายและความสมัครใจ
  บริการแบบเต็มรูปแบบของเรายังหมายรวมถึงการตรวจสอบเป็นครั้งคราวโดยอิงจากข้อกำหนด CSC การตรวจจาก ACEP พักการตรวจสอบชั่วคราว การตรวจตราความสะอาด และอื่น ๆ อีกมากมาย ตรวจตราเงื่อนไขอุปกรณ์อิสระ
 • การจำแนกประเภทเรือสินค้า
  บูโร เวอริทัส คือผู้นำของโลกด้านการจำแนกเรือขนส่งและเรือบรรทุกขนาดใหญ่ที่ใช้ในการขนส่งสินค้าไปทั่วโลก เราพัฒนาซอฟต์แวร์และวิธีการเฉพาะเพื่อสนับสนุนลูกค้าของเราในการเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้า