Bureau Veritas Vaccination

News

พนักงาน บูโร เวอริทัส ประเทศไทย ได้รับวัคซีนโควิดเข็มแรกมากถึง 80% ของเป้าหมายแล้ว

Jul. 7 2021

บูโร เวอริทัส มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้สร้างเกราะป้องกันโรคโควิดด้วยการฉีดวัคซีนซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีลดการแพร่เชื้อที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ไม่เพียงแต่ปกป้องคนของเราและครอบครัวของพวกเขาเท่านั้น แต่ยังเป็นการยืนยันความปลอดภัยให้แก่ลูกค้าและสังคมอีกด้วย

Bureau Veritas Vacination3

ขณะนี้พนักงานของ บูโร เวอริทัส ได้ทยอยรับวัคซีนโควิดตั้งแต่เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม พ.ศ.2564 ทำให้ยอดรวมพนักงานที่ได้รับวัคซีนโควิดเข็มแรกมีมากถึง 80% ของเป้าหมายแล้ว

เรายังคงมุ่งมั่นให้พนักงานของเราได้รับวัคซีนโควิดเข็มแรกครบ 100% ในเดือนสิงหาคมนี้ และฉีดวัคซีนครบโดสไม่น้อยกว่า 85% เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ต่อไป

Bureau Veritas Vacination4