grains

News

บูโร เวอริทัส ได้รับการจัดอันดับจาก BRC Global Standard

ให้เป็น CB ระดับ 5 ดาว

Aug. 17 2021

BRC Global Standard หรือ BRCGS ได้ประกาศจัดอันดับ CB เช่น บูโร เวอริทัส ด้วยการให้คะแนนตั้งแต่ 1-5 ดาว คะแนนเหล่านี้จะมาจากการประเมินภาพรวมของผลการดำเนินงานตรวจประเมิน ทั้งด้านคุณภาพของรายงานการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง ความเชี่ยวชาญและความรู้ทางเทคนิคของผู้ตรวจประเมิน รวมถึงประสบการณ์ในการตรวจประเมินและการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า โดย บูโร เวอริทัส ได้รับคะแนนในระดับสูงสุด คือ 5 ดาว  (Excellent) นับเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของเรา และเป็นเหตุผลว่าทำไมผู้ประกอบการอาหารจึงไว้วางไว้และเลือกใช้บริการตรวจประเมินจาก บูโร เวอริทัส

BRC Global Standard หรือ BRCGS เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจาก GFSI รวมถึงผู้ประกอบการค้าปลีก ผู้ให้บริการด้านอาหาร และอุตสาหกรรมอาหารขนาดใหญ่ในหลายประเทศ ยกให้ BRCGS เป็นมาตรฐานในการตรวจสอบขั้นตอนการทำงานของเหล่าซัพพลายเออร์ของพวกเขา ทีมผู้ตรวจประเมินของเรามุ่งมั่นที่จะส่งมอบการตรวจประเมินที่ยอดเยี่ยมให้แก่ผู้ประกอบการด้านอาหาร ทั้งด้านความปลอดภัยของอาหาร บรรจุภัณฑ์ การจัดเก็บ และการจัดจำหน่าย บูโร เวอริทัส ทำงานร่วมกับองค์กรเพื่อให้ได้มาซึ่งการรับรองที่โปร่งใสและภาคภูมิ

ดูบริการของเราเพิ่มเติม

มาตรฐานด้านอาหารปลอดภัย

see more