online training

News

หลักสูตรออนไลน์

“โควิด-19 ความเสี่ยงหรือโอกาสต่อระบบการจัดการ”

Apr. 10 2020

การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส “COVID-19” สามารถส่งผลกระทบ
ต่อธุรกิจแตกต่างกันไป แต่ทุกองค์กรยังมีความหวังว่าจะสามารถกลับมาดำเนินธุรกิจ ที่เป็นปกติและโรคร้ายนี้จะจบลงโดยเร็ว องค์กรจะพิจารณาสถานการณ์นี้เป็นบวก หรือเป็นลบสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปในขณะเกิดการระบาด และสิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมเพื่อกลับมาดำเนินธุรกิจอีกครั้งจะเป็นอย่างไร 

คำตอบอยู่ในมาตรฐานระบบการจัดการต่างๆ เช่น ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22301, ISO 22001, ISO 27001 เป็นต้น เราจะใช้มาตรฐาน ISO เหล่านี้

อย่างไรให้เกิดประโยชน์ ทันต่อสถานการณ์และผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน มาร่วมกันหาคำตอบด้วยกัน...หัวข้อการอบรม
- บริบทขององค์กรต่อสถานการณ์ COVID 19
- การพิจารณาความเสี่ยงและโอกาสจากมาตรฐาน ISO ต่างๆ
- การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจขององค์กร
- การเตรียมการฟื้นฟูธุรกิจหลังการระบาดสิ้นสุด
- New normal กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการในอนาคต

หลักสูตรออนไลน์นี้จะจัดขึ้นในวันที่ 28-29 เมษายน พ.ศ.2563
เวลา 9.00-12.00 น. (ช่วงเช้าของทั้ง 2 วัน)

สอบถาม​รายละเอียด​เพิ่มเติม​


โทร.​ 088-002-6273​ (FERN)
E-MAIL: BENJAPORN.OONSREE@BUREAUVERITAS.COM
FB: BUREAU VERITAS THAILAND