Shangri-la safeguard

News

แชงกรีล่า กรุงเทพฯ โชว์เหนือในธุรกิจสายโรงแรม

คว้าตราสัญลักษณ์ "SafeGuard" เป็นรายแรก

จาก บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย)

มั่นใจปราศจากเชื้อโควิด 19

Aug. 13 2020

โรงแรม แชงกรีล่า กรุงเทพ ผู้นำธุรกิจโรงแรมรายใหญ่ของโลก พร้อมแล้วสำหรับการให้บริการทุกท่าน ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสุขอนามัย ที่เข้มข้นโดยเฉพาะสำหรับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 โรงแรมฯ ผ่านการตรวจประเมินความปลอดภัยด้านการทำความสะอาด การกำหนดระยะห่าง การป้องกันการติดเชื้อทั้งจากบุคคลภายในและภายนอก และความพร้อมด้านความรู้ในการรับมือต่อสถานการณ์ และการบริหารความสะอาดของแต่ละฝ่ายงานฯ

โดย บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) ได้รับความไว้วางใจจากโรงแรม แชงกรีล่า กรุงเทพ ให้เป็นผู้ตรวจประเมินความปลอดภัยดังกล่าว นับว่า โรงแรม แชงกรีล่า กรุงเทพ เป็นธุรกิจโรงแรมรายแรก ที่ผ่านกระบวนการตรวจความปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด 19 บริษัทฯ ขอแสดงความยินดีกับโรงแรมฯ มา ณ โอกาสนี้ โรงแรมแชงกรีล่า กรุงเทพฯ พร้อมให้บริการด้วยทำเลที่ตั้งวิวริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เหนือชั้นด้วยความโดดเด่นเป็นสง่าใจกลางเมืองที่ไม่เคยหลับใหล บริการอบอุ่นเป็นมิตรและประสบการณ์ห้องอาหารรูปแบบใหม่ รายล้อมด้วยบรรยากาศเมืองกรุงที่แท้จริง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกให้ท่าน พร้อมการเดินทางสุดสะดวก รวดเร็ว ด้วยรถไฟฟ้า ท่าเรือสาธารณะ และรถเมล์

เช็คความมั่นใจก่อนเข้าใช้บริการ บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่นฯ มีบริการตรวจสอบรายชื่อหน่วยงาน องค์กร หรือสถานที่บริการสาธารณะที่ผ่านการตรวจประเมินและได้รับตราสัญลักษณ์ SafeGuard ทั่วโลก รวมไว้ให้ที่ Link นี้ที่เดียว ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่

บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น ขอแสดงความยินดีและขอบคุณที่ไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้ให้การรับรองระบบดังกล่าว