remote audit

REMOTE AUDITING

SOLUTION BY

BUREAU VERITAS

Apr. 14 2020

สถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ยังคงสร้างแรงกดดันต่อธุรกิจต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพราะแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันตนจากไวรัสชนิดนี้ยังคงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แน่นอนว่าเราใส่ใจเรื่องความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงานทุกคนเป็นอย่างมาก และเราตั้งมั่นว่าจะสนับสนุนลูกค้าทุกท่านให้ผ่านช่วงเวลาอันยากลำบากนี้ไปให้ได้ เพื่อยืนยันคำมั่นนี้ เราได้จัดตั้งกระบวนการตรวจสอบโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อทำให้แน่ใจว่าบริการของเรายังคงดำเนินต่อไปอย่างราบรื่น

การตรวจประเมินระยะไกล (REMOTE AUDIT) คืออะไร

การตรวจประเมินระยะไกลจะถูกนำมาใช้ก็ต่อเมื่อผู้ตรวจประเมินดำเนินการตรวจสอบขั้นตอน, ข้อกำหนด, กระบวนการ, และพนักงาน แบบเรียลไทม์ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ตรวจประเมินสามารถสัมภาษณ์ผู้ถูกตรวจได้ด้วยเครื่องมือการสื่อสารทางวีดิโอ สามารถตรวจสอบเอกสารระยะไกลในขณะถามคำถามหรือรายละเอียดได้ด้วยการแชร์หน้าจอ

การตรวจประเมินระยะไกลสามารถนำมาใช้ได้ในทุกขั้นตอน(*)ของการตรวจสอบที่ไม่มีข้อกำหนดว่าต้องลงตรวจสอบในสถานที่จริง (เช่นอุตสาหกรรมหรือสายการผลิต) 

(*)สิทธิ์มาตรฐานและเงื่อนไขการตรวจประเมินระยะไกลจะถูกกำหนดโดยแต่ละหน่วยงานกำกับดูแล (accreditation body) หรือเจ้าของโครงการ และจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

ผู้ตรวจประเมินจะดำเนินการอย่างไร 

โดยปกติแล้ว บูโร เวอริทัส จะใช้โปรแกรม Microsoft Teams ในการประชุมทางวีดิโอ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ทาง บริษัทฯ สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการได้ตามความเหมาะสมและความสะดวกของลูกค้า เช่น โปรแกรม Zoom หรือ Skype 

ขั้นตอนกระบวนการตรวจประเมินระยะไกลมีดังนี้

remote audit infographic

(*) อาจจำเป็นต้องมีลงตรวจสอบ ณ พื้นที่จริง ขึ้นอยู่กับกฎของหน่วยงานกำกับการรับรอง

อะไรคือเงื่อนไขสู่ความสำเร็จของการตรวจประเมินระยะไกลอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อสำคัญที่จำเป็นสำหรับการตรวจประเมินระยะไกลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีดังนี้

การเตรียมเอกสาร: ทำให้แน่ใจว่าเอกสารถูกเตรียมอย่างดีและพร้อมจะแชร์บนหน้าจอกับผู้ตรวจประเมิน หากการลงตรวจสอบในสถานที่จริงไม่สามารถดำเนินการได้ ทำให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดสามารถเข้าถึงจากระยะไกลและสามารถแชร์ออนไลน์ได้

เครื่องมือสื่อสารสนเทศและการเชื่อมต่อที่เสถียรดี: ทำให้แน่ใจว่าเครือข่ายออนไลน์ของคุณมีความพร้อมที่จะใช้งานผ่านการเชื่อมต่อและแชร์หน้าจอได้หลายคน ในกรณีที่ต้องใช้งานห้องเฉพาะ เพื่อการเชื่อมต่อที่ดีกว่า โปรดทำให้แน่ใจว่ามันจะดีพอเมื่อถึงเวลาการตรวจประเมินจริง

ความปลอดภัยและลับเฉพาะ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีการรักษาความปลอดภัยด้วยระบบ VPN ที่สามารถใช้เชื่อมต่อกับระบบสื่อสารสนเทศได้ ในขณะเดียวกัน ผู้ตรวจประเมินของ บูโร เวอริทัส จะใช้งาน BV VPN เช่นกัน

ความพร้อมของผู้ถูกตรวจประเมิน: เช่นเดียวกันกับการตรวจประเมินระบบมาตรฐานทั่วไป โปรดทำให้แน่ใจว่าผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะสามารถเข้าถึงหรือถูกเชิญให้เข้าร่วมการประชุมทางวีดิโอได้ ทุกคนสามารถเชื่อมต่อได้ทุกเมื่อที่พวกเขาต้องการหรือเป็นที่ต้องการ

การจัดการเวลา: การตรวจประเมินระยะไกลจะมีการจัดการเวลาที่เฉพาะเจาะจงเมื่อเทียบกับการตรวจประเมิน ณ สถานที่จริง ผู้ตรวจประเมินของ บูโร เวอริทัส จะปรับเปลี่ยนรูปแบบการตรวจประเมินตามความเหมาะสม

การตรวจประเมินแบบใดสามารถดำเนินการในระยะไกลได้  

หน่วยงานกำกับดูแลรับรองมาตรฐานส่วนใหญ่เห็นพ้องกับการตรวจประเมินระยะไกลในสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 เพื่อคงไว้ซึ่งระบบมาตรฐานและความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ การให้สิทธิ์เหล่านี้อนุญาตให้ใช้แนวทางปฏิบัติ IAF MD4/MD5 ในการดำเนินการตรวจประเมินระยะไกล

ระบบมาตรฐานเช่น ISO 9001, 14001, 45001, 27001, 22001 นั้นสามารถดำเนินการตรวจประเมินระยะไกลได้ โดยปกติแล้ว ครึ่งหนึ่งของขั้นตอนการตรวจประเมินปกติสามารถดำเนินการระยะไกลได้ และสามารถดำเนินการตรวจประเมินระยะไกลได้ทุกขั้นตอนในสถานการณ์เฉพาะ(*) ในกรณีนี้จะมุ่งเน้นที่อุตสาหกรรมเฉพาะ ที่ส่วนใหญ่ไม่มีการตรวจสอบ ณ สถานที่จริงหรือกระบวนการผลิตมาเกี่ยวข้อง และการตรวจประเมินรอบ surveillance เป็นต้น


(*)เฉพาะหน่วยให้การรับรอง (accreditation bodies) และหน่วยกำกับดูแล (oversight bodies)ที่ควบคุมระบบมาตรฐานเท่านั้นที่จะสามารถระบุได้ว่าการตรวจประเมินระยะไกลแบบใดเหมาะสม รวมถึงเงื่อนไขการบังคับใช้และสัดส่วนการตรวจประเมินระยะไกลที่สามารถปฏิบัติได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น จวบจนปัจจุบัน(วันที่ 14 เมษายน พ.ศ.2563) ยังมีหน่วยให้การรับรองหรือหน่วยกำกับดูแลบางแห่งห้ามมิให้ดำเนินการตรวจประเมินระยะไกลโดยเด็ดขาด

ประโยชน์ของการตรวจประเมินระยะไกล

  • สามารถคงไว้ซึ่งการรับรอง   

  • เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจประเมินโดยเพิ่มความยืดหยุ่นและลดเวลาการเดินทาง

  • ประหยัดเวลาและงบประมาณจากการเดินทาง

  • ดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องแม้ในสถานการณ์โรคระบาดร้ายแรง

  • เตรียมพร้อมดำเนินธุรกิจเมื่อช่วงสถานการณ์วิกฤตผ่านพ้นไป

Bureau Veritas North America | Remote Auditing Webinar