News

บริการพ่นละอองฆ่าเชื้อในอากาศ

Mar. 31 2020

บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) มีบริการพ่นละอองฆ่าเชื้อในอากาศ อาทิ แบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัส ให้กับอาคาร สำนักงานต่างๆ โดยไม่เป็นมลภาวะกับสิ่งแวดล้อม

พร้อมให้บริการทั่วประเทศแล้วโดยผู้เชี่ยวชาญได้แล้ว วันนี้‼

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ คุณมุก 083 236 9959 หรือ 02 398 4440 ต่อ 307 ค่ะ

310320-2

ค่าบริการ 8 บาทต่อลูกบาศก์เมตร
(พื้นที่มากกว่า 551 ลูกบาศก์เมตร)

310320-1

ค่าบริการ 4,500 บาทต่อครั้ง
(พื้นที่ 1-550 ลูกบาศก์เมตร)