22052018

News

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 

บริษัท มิตซุย ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด

ผ่านการรับรองระบบมาตรฐาน

IATF 16949: 2016 และ ISO 14001:2015

May. 22 2018

คุณสุเมธ หุตินทรวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายการพาณิชย์ บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด  ได้เข้ามอบใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์ IATF 16949: 2016 และ มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015  แก่ คุณเคอิ ทาชิโระ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิตซุย ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีทีมงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมแสดงความยินดีภายในงานร่วมด้วย โดยบริษัท มิตซุย ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด ได้ตระหนักถึงความความสำคัญของความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมของตนอย่างเป็นระบบอีกด้วย

โดยมาตรฐาน IATF 16949:2016 เดิมชื่อ ISO/TS16949 เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ทั่วโลกให้ความสนใจ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ซึ่งทางองค์กรต้องมีทีมงานที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดอย่างละเอียดเพื่อที่นำมาพัฒนาและปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป