04052018

News

4 พฤษภาคม 2561

โครงการ C.H.I.C.K จาก Ceva Santé Animale

ได้รับการรับรอง จากเครือข่าย บูโร เวอริทัส

May. 4 2018

Ceva Santé Animale บริษัทด้านสุขภาพสัตว์ได้รับการยอมรับในระดับสากลและได้รับการรับรองคุณภาพ โปรแกรมการฉีดวัคซีนเพาะฟักทั่วโลกสำหรับสัตว์ปีกที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็นโครงการ C.H.I.C.K  โดยได้รับการรับรองคุณภาพจากบริษัททดสอบและให้การรับรองระดับนานาชาติจาก เครือข่าย บูโร เวอริทัส ทั่วโลก สำหรับประเทศไทย ได้รับเกียรติจากคุณประวาลทอง ทองใหญ่ ณ อยุธยา, ผู้จัดการฝ่ายการรับรองระบบมาตรฐาน บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ขึ้นบรรยายถึงความสำคัญของมาตรฐานดังกล่าวและมอบโล่ห์รับรองโครงการ C.H.I.C.K ของ ซีวา แอนิมัล เฮลธ์ ให้กับ บริษัท ซีวา แอนิมัล เฮลธ์ (ประเทศไทย) - ณ โรงแรม โซ โซฟิเทล แบ็งค็อก

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ C.H.I.C.K ของ Ceva Animal Health ได้ที่นี่