News

บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) ร่วมออกบูธในงานโครงการอบรมการป้องกันความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์ (CDIC 2020)

Nov. 25 2020

24 -25 พฤศจิกายน 2563 จ.กรุงเทพฯ | บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) ร่วมออกบูธในงานโครงการอบรมการป้องกันความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 19 หรือ Cyber Defense Initiative Conference 2020 ณ ห้องแกรนด์ฮอล ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ซึ่งเป็นงานสัมมนาด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

CDIC2020-1

 

งานสัมมนาดังกล่าวมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับทิศทางการจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เช่น การโจรกรรมข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ, การเตรียมพร้อมรับมือกับความปลอดภัยของข้อมูลในปี 2564 และการประกาศบังคับใช้กฎหมาย พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น โดยในปีนี้ได้มีการจัดบูธเสมือน หรือ Virtual Booth เป็นครั้งแรก เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมงานผ่านระบบ online สอดคล้องกับมาตรการป้องกัน COVID-19 ตามที่รัฐบาลกำหนด

ภายในงาน บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะบริการที่สอดรับกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ อาทิ ISO 27001, ISO 27701 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคในด้านความปลอดภัยของข้อมูลได้

CDIC2020-2

 

สอบถามเพิ่มเติม

โทร. 02 670 4800
Email: sale.support@bureauveritas.com
Facebook: Bureau Veritas Thailand