Our New Service

Restart your business with BV

click here
Certification services

บริการการรับรอง

การรับรองเป็นสิ่งจะแสดงออกถึงความยอดเยี่ยมและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้ดีที่สุด

Bureau Veritas presents its Certification business

เนื่องด้วยการแข่งขันที่หลากหลายมากขึ้น ทำให้องค์กรทุกขนาดต่างได้เปรียบในการแข่งขันและมีโอกาสที่จะเจาะกลุ่มตลาดใหม่ ๆ มากขึ้น

ในฐานะองค์กรที่มุ่งมั่นในการประมวลผลประสิทธิภาพและความโปร่งใส ความปลอดภัยของระบบและผลิตภัณฑ์ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อาจทราบว่าการรับรองสามารถนำมาซึ่งความเชื่อมั่นจากลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) และก้าวไปสู่กระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ในหลายพื้นที่ บริษัทฯ ได้รับการรับรองเพื่อยืนยันและให้การรับรองอย่างเป็นทางการ (พร้อมด้วยใบรับรอง) ว่าระบบมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ บุคลากร หรือทรัพย์สิน มีความสอดคล้องกับข้อกำหนดเฉพาะตามความต้องการของแต่ละมาตรฐานการรับรอง

การรับรองมักรวมถึงการตรวจสอบในพื้นที่จริง การทดสอบและการตรวจสอบตามมาตรฐาน จากนั้นจะมีการตรวจสอบเฝ้าระวังในช่วงที่การรับรองมีผลบังคับใช้ หากมีความจำเป็น อาจรวมถึงขั้นตอนการตรวจทานการออกแบบอีกด้วย

บูโร เวอริทัสดำเนินการรับรองทั่วโลกและโดยได้รับการรับรองระบบจาก 70 องค์กรทั่วโลก เพื่อให้สามารถบริการการรับรองและการตรวจสอบในระดับท้องถิ่น
ในฐานะผู้นำระดับโลก เรามีบริการรับรองและตรวจสอบที่หลากหลายในระดับสากล ทั้งในด้านคุณภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม:
Bureau Veritas Certification Holding SAS ประเทศฝรั่งเศส: IATF16949, CDM (UNFCCC), SA8000 (SAAS), ISO9001, ISO14001, IRIS (UNIFE), FSCTM (ASI) และ Bureau Veritas Certification Holding SAS
สาขาของอังกฤษ: ISO9001, ISO14001, ISO45001, ISO22001 , FSSC22000, BRC, ISO27001, ISO22301, EN9100/9110/9120 

บริการทั้งหมดอยู่ภายใต้การรับรองระบบ UKAS จะดำเนินการภายใต้การควบคุมของ Bureau Veritas Certification Holding SAS - สาขาสหราชอาณาจักร

บริการการรับรองของเรา

หากไม่พึงพอใจบริการการรับรองจาก บูโร เวอริทัส หรือบริการขององค์กรอื่นที่ได้รับการรับรองจาก บูโร เวอริทัส ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม บริษัทฯ ขอเชิญชวนให้ท่านแสดงความคิดเห็นถึงเราโดยตรง

คลิกที่นี่เพื่อแสดงความคิดเห็นต่อการบริการของเรา

วิธีการใช้เครื่องหมายรับรองระบบมาตรฐาน

click here